di 16/06 NM

Live forum: /viewtopic.php?t=19146

slot

16-06-2009 14:20:49

tumor, dolor, calor, rubor zijn de kardinale symptomen van een ontstekingsreactie. Leg hun ontstaansmechanisme uit

geef de verschillende stadia en hun onderliggend mechanisme bij het ontstaan van atherthrombose

geef de mechanismen van ischemische CVA

Wat is COPD en welke zijn de geassocieerde risicofactoren

veel succes nog!