07/06/10 VM

Live forum: /viewtopic.php?t=20800

richie

07-06-2010 08:59:14

Vanderschueren
1. Welke zijn longfunctioneel de bevindingen bij obstructief longlijden en vergelijk deze met restrictief longlijden.
2. Vergelijk type 1 en type 2 Diabetes Mellitus.

Verhamme
1. Geef een definitie voor diarree. Geef de oorzaken van diarree in pathologische mechanismen.
2. Bespreek: Onstabiel en stabiele atherosclerotische plaque

Bijvraag: Wat weet ge over Coeliakie?; Wat weet ge over 'shock' en de oorzaken?; Hoe gebeurt tumor-stad´ering?; Weet gij een antistof tegen kanker?