28/06/2011 VM

Live forum: /viewtopic.php?t=22027

marjolein

28-06-2011 08:06:48

1) Bespreek 'Stabilisatie atherosclerotische plaque'.
2) Bespreek de behandeling van diabetes mellitus.
3) Geef een definitie van diarree. Vergelijk osmotische en secretoire diarree en geef voorbeelden.
4) Bespreek mucoviscidose.

Bij het eerste wil hij 3 dingen: lipidevermindering, smooth muscle cell vermeerdering, T-cel (inflammatie) vermindering.
Diabetes: zowel farmacologisch (insuline en andere) als niet-farmacologisch (dieet, beweging, rookstop, ...).
Bijvraag bij het derde: waarom leidt secretie Cl- tot secretie Na+ (weggever).
Bij het vierde: bijvraag over lonfunctionele parameters (wat gebeurt er met ESW, VC, TLC, ...).

Ze doen om de beurt een vraag, lezen gewoon je blad en stellen dan bijvraagjes.