arbeid en energie

Live forum: /viewtopic.php?t=12225

Anonymous

05-01-2008 07:32:36

Een vraagje over de voorbeeldvragen:

bij vraag 11, wat bedoelen ze met het tweede gedeelte:
"We gebruiken soms de veerkracht om de beweging van twee deeltjes met een klassieke intermoleculaire potentiaal te beschrijven. Verantwoord dit."

hebben we zoiets gezien?

brendajanssens

05-01-2008 17:08:40

sta pag. 226, vb 9.3.1.

Anonymous

05-01-2008 21:43:10

Wat bedoelen ze eigenlijk met "klassieke intermoleculaire potentiaal"?

En hoe weet jij dat het juist dat voorbeeld is Brenda? Het is gewoon dat ik niet goed het verband zie maar dat kan aan mij liggen. :D

brendajanssens

06-01-2008 18:07:28

ik bedoel eigelijk ook het deel da onder da voorbeeld sta dus ook pagina 227-228. Daar wordt toch de potentiele energie van tusse twee deeltjes gegeven. Ik ben ni honderd procent zeker ma dit is het enige wa ik kan vinde da er iets mee te make heeft.

Lisa

08-01-2008 23:56:52

ik schrijf daar wat er op pagina 229 - 230 staat...

Anonymous

09-01-2008 14:05:40

ik schrijf daar wat er op pagina 229 - 230 staat...


Dat heeft toch niets met veerkracht te maken?

brendajanssens

09-01-2008 15:11:37

idd, hore die pagina's ni bij het laatste deel van die vraag?

Anonymous

09-01-2008 15:55:22

idd, hore die pagina's ni bij het laatste deel van die vraag?

Ik heb geen idee eigenlijk.

Ik weet niet goed hoe ge potentiaalput moet uitleggen, ik heb daar zo 2 onduidelijke tekeningskes staan van in de les en ik schrijf pg 226 en volgende voor klassieke intermoleculaire potentiaal.

Dat vb op pg 230 zou ik niet weten waarbij dat hoort, want ik heb voor het verband tss kracht en potentiële energie hetgeen genomen dat op pg 221 staat, vermits we bij de potentiaalput hadden geschreven (bij veerkracht) dat de totale energie de som was vd Ep en Ek.

Weet er iemand eigenlijk hoe je potentiaalput moet uitleggen?

Gertjan

14-01-2008 08:56:28

zou ik ook nog graag weten voor morgen :)

Anonymous

14-01-2008 10:17:36

potentiaalput staat ook ergens uitgelegd bij scheikunde, bij dat deel van atoomstralen, covalente en vdw-stralen dacht ik. Kon ook bij dat schuingedrukte deel staan van schröder-vgl.
misschien dat het daar wat meer opgehelderd wordt.

Gertjan

14-01-2008 11:33:12

als een deeltje in een potentiaalput zit, dan bestaat zijn totale energie uit kinetische en pot. energie.
Als het deeltje een gegeven totale energiewaarde heeft, zal het dus op en neer 'schommelen' tussen de energiewaardes gelijk aan de som van de potentiele en kinetische energie.
Als de uitwijking t.o.v. van de oorsprong (voor het geval van een veer) maximaal is, dan is de potentiele energie maximaal en de kinetische energie nul. Op de 'bodem' van de potentiaalput (dus in de oorsprong) zal de kinetische energie maximaal zijn, en de potentiele energie nul.
Dit wordt misschien wat logischer als je de potentiele energie van een veer plot op je rekenmachine.
Ik denk dat dit is wat hij van ons vraagt... als iemand vind dat ik er langs zit dan hoor ik het graag :)

Anonymous

26-01-2009 12:48:38

Ik kom steeds de helft uit van oefeing 7 pagina 263 in ons handboek!
ik bereken alle krachten op blok A en stel dan die kracht gelijk aan kx.
dan kom ik altijd 0.253 uit ipv 0.506..
iemand een idee wat ik hier fout doe?