warmte + nog enkele vraagjes.

Live forum: /viewtopic.php?t=12475

Anonymous

09-01-2008 11:28:31

enklele vraagjes over vraag 23 ( wat is warmte? Hoe kunnen we de warmte uitgewisseld tussen een systeem en omgeving meten? )

-Hoe kunnen we de warmte uitgewisseld tss een systeem en omgeving meten? Ik zie het precies nergens staan... Of is dit al vervat in de verandering van temperatuur of aggregatietoestand?

- moet de 1e hoofdwet vd thermodynamica erbij bij deze vraag?


- dan nog iets, bij vraag 22 vragen ze is U altijd evenredig met I? Wat moet je daar zeggen? Alleen het voorbeeld van supergeleiders? Of ook condensatoren?

Gertjan

14-01-2008 09:07:34

Q12 (de hoeveelheid energie van toestand 1 naar 2 toegevoegd) is afhankelijk van de temperatuur

dus als je het temperatuursverschil, de soortelijke warmte en het gewicht van de stof weet kun je Q12 uitrekenen bv.:
een blokje aluminium van 100 graden in 1L water gooien, isoleer dit systeem en wacht totdat de temperatuur niet meer veranderd, dan kun je met het temperatuursverschil en de soortelijke warmte van water, of ook van aluminium (mits je de massa van het aluminium weet), en het gewicht van water Q12 uitrekenen
Q12=mc(T2-T1)

Als de spanning altijd evenredig is met de stroom, dan zal R een constante zijn (dat volgt uit de formule), als R dus niet gelijk blijft dat geldt deze wet niet meer en heeft de kring geen 'Ohm's gedrag' meer.
Wanneer een weerstand dus verandert als functie van bv. de temperatuur (NTC of PTC) dan is de verhouding U/I niet overal gelijk meer.
Als je U tegen I uitzet in een grafiek, zou de lijn in de grafiek een rechte moeten zijn, dat is niet altijd (kijk maar op p438 bovenaan).

Anonymous

14-01-2008 09:08:39

Merci :)

Gertjan

14-01-2008 09:10:18

your welcome

(yay wat 'n reactietijd :D)

Gertjan

14-01-2008 09:20:40

ik heb nog een kleine vraag:
bij het experiment met de draaiende stoel, moeten we dan ook de situaties beschrijven waarbij de persoon op de stoel die draaiende fietsvelg vasthoudt?
zo ja, als de persoon draait, terwijl hij de velg vasthoudt in een positie waardoor zijn hoeksnelheid niet veranderd, met een impulsmoment naar boven (richting de postieve z-as), en hij draait de velg zo, zodat het impulsmoment van de velg naar beneden is gericht, dan zal zijn snelheid verminderen (toch?) en als het impulsmoment van de stoel+persoon en de velg beiden langs de positieve z-as lopen dan zal hij versnellen?

alvast bedankt