examenvragen

Live forum: /viewtopic.php?t=17316

Anonymous

13-01-2009 18:00:24

:wink: ik heb eventjes de vragen die ik op mijn fysika examen had uitgetypt, altijd handig voor wie het nog moet krijgen:


theorievragen:

atoommodel van Bohr + diffusiespaning

oefeningen op een half punt

-arbeid berekenen bij het omhoogduwen van een blok (hoogteverschil, massa, beginsnelheid, eindsnelheid gegeven)

-afstandsverschil van een geladen deeltje in een elektrisch veld berekenen op de tijd dat het deeltje in de 'x' richting 0,10 cm aflegt (veldsterkte gegeven, massa, lading, beginsnelheid)

-wat is de spankracht van een touw met een blokje eraan (wiskundige slinger) op een bepaald moment (hoek, massa, en nog iets maar weet niet meer wat gegeven)

-hoelang duurt het voor een systeem beschreven door E=E0e^-t/a op 1/8 van zijn originele waarde is (halveringstijd gegeven)

oefeningen op een heel punt

-Dopler effect: zowel bron als waarnemer in beweging, op een rechte lijn (eigenlijk rijden ze parallel maar er staat gegeven dat ze voldoende ver van elkaar staan) je moet de uitgezonde frequentie berekenen (de 2 snelheden en de frequentie die de waarnemer opvangt gegeven)

-Hoe lang moet een kacheltje branden om een kamer op te warmen (vermogen, druk in de kamer en volume van de kamer gegeven)

-een kring in stationaire toestand oplossen (2 stroomsterkte en een weerstand zoeken als ik me niet vergis) en de lading over de condensator berekenen

-Een ladder staat tegen een muur maar heeft geen wrijving met die muur, hoeveel bedraagt de wrijvingskracht met de grond? (massa ladder, lengte ladder gegeven)

Veel geluk ermee!