Examenvragen? Verloop van het examen?

Live forum: /viewtopic.php?t=10178

Anonymous

12-06-2007 07:34:41

Zijn er ergens nog examenvragen van de vorige jaren te vinden?
Weet er iemand hoe het examen precies zal verlopen: hoeveel prentjes? hoeveel theoretische vragen?
En valt het ganse hoofdstuk circulatiestoornissen in de cursus weg (Ci 1- Ci 35) ?

Alvast bedankt!

Igorrio

12-06-2007 07:43:56

Info van de proffen (4 jaar geleden)- Elke student wordt door één van de twee Proffen ondervraagd, maar dan wel over de ganse leerstof (Dus door Prof. Moerman of door Prof. Peeters).
· Het examen is een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. De voorbereiding neemt ongeveer 1 uur in beslag, het mondeling deel duurt gemiddeld een half uur. Er worden twee theoretische vragen gesteld bv. 1. Bespreek de pathologie van hypertrofische cardiomyopathie. 2. Het maligne melanoma.
Verder krijgt elke student 2 foto’s. Elke foto toont een karakterisitiek letsel van een pathologie die tijdens de practica/werkcolleges besproken werd. De studenten maken zich vaak nodeloos zorgen omtrent deze praktische proef. De diagnose moet niet per sé juist zijn, maar wat men beschrijft moet zinvol zijn. In geval van twijfel mag men gerust een differentiële diagnose stellen. De foto’s zijn voor de examinator in de eerste plaats een middel om met de student in dialoog te treden. Ze geven de mogelijkheid om de kennis van de student breed te toetsen.
·Te kennen voor Prof. Moerman: de hoofdstukken vaatpathologie, hartpathologie en longpathologie uit zijn syllabus. Hoofdstuk 1 (circulatiestoornissen) valt dus weg. Voorts moeten de collegenota’s over de borstpathologie gekend zijn.
Te kennen voor Prof. Peeters: de cursussen haemopathologie en huidpathologie..


ExVragen Pathologie

1. foto borstca waarop je dan die indeling moet toepassen van regelmatigheid,....
2. foto van fibroadenoma.
3. foto borst : fibroadenoom
4. Foto M.Reclus
5. vraag: reumatisch hartlijden
6. AGR : de hartpatho
7. Bespreek de morfologie van een acuut myocardinfarct
8. En dan de foto, 't Was een invasief lobulair carcinoom
9. hyalijne membraanziekte
10. foto : bronciaal carcinoid
11. hypertrofische cardiomyopathie
12. Bespreek pathogenese en orgaanpathologie van shock.
13. bespreek patho van maligne longtumoren
14. foto adenocarcinoom long.
15. foto van de long: een weinig gediff adenocarcinoma (typische GLANDULAIRE structuur en t ziet er nogal kwaadaardig uit)
16. anatomopatho van atherosclerose
17. foto: atherosclerotische plaque met cholesterol kristallen en fibreuze kap
18. theorie: Bespreek chronische interstitiële longfibrose
19. Bespreek morfologie van chronische lymfatische leukemie en mantelcellymfoom.
20. Op welke principes is de REAL classificatie gebaseerd?
21. ik had ook een foto van dermatopatische lymfadenitis (dd met paragranuloma)
22. Foto lymfeklier: granulomateuse lymfadenitis (TBC) bijvragen: waarom?, hoe bevestigen?, kent ge nog andere naast TBC en sarcoidose?....
23. foto: cysitische media degeneratie
24. folliculaire hyperplasie: morfologie en bij wat komt da voor

S10

12-06-2007 07:52:04

Uit de vragen die hier tot voor kort nog ergens stonden (ik denk dat je nu best onder archief kijkt) meen ik af te leiden dat Moerman 1 foto vraagt, 1 grote vraag en 5 kleine vraagjes. Peeters daarentegen vraagt 1 of 2 (?) grote vragen en een foto.
Dus de info is wel degelijk van 4 jaar geleden, aangezien er staat dat huidpatho voor peeters gekend moet zijn :)
Alvast succes ermee!

Anne|ies

12-06-2007 09:58:43

ja mijn excusus ik heb ze inderdaad naar het archief gezwierd maar ik had wel mooi in het titeltje erbijgezet dat het de examenvragen van patho 2006 waren (dus het was niet moeilijk terug te vinden)

maar voor de gemakkelijkheid zijn hier diegene die ik heb kunnen vinden
het kan zijn dat er tussen de begripjes enzo nog vragen over circulatiestoornissen bij zitten (want dat was vorig jaar wel te kennen)

--> NIET panikeren als ge dus iets ni weet! kijk eerst is of het ni uit het eerste hoofdstuk komt ofzo ;)


ik heb er precies maar weinig van peeters..ofwel heb ik die onbewust genegeerd ofwel stelt ze gewoon veel dezelfde (preparaten zowiezo, die kleuringen en lymfomen komen superveel terug!)