uitstel examen nko en stomato

Live forum: /viewtopic.php?t=13572

Anonymous

12-02-2008 20:58:55

Er gaan verschillende verhalen de ronde over mensen die gisteren hun examen van nko en stomato hebben kunnen inhalen...

Wat is hier eigenlijk gebeurd? Kunnen studenten examens inhalen na de examenperiode als de stress tijdens de examens te groot is???

Weet iemand hier iets meer over?

Anonymous

12-02-2008 21:03:44

Ik heb dit ook opgevangen.. Voor een geldige reden (overlijden,..) valt dit nog te begrijpen, maar voor stress?.. Iets waar iedereen last van heeft en iedereen mee moet leren omgaan...

jack the stripper

12-02-2008 23:37:59

zaag en speculeer niet...
redenen zullen wel gegrond zijn

Anonymous

13-02-2008 00:22:13

oordeel dan zeker niet als ge er nog verder afstaat zou ik zeggen. Stress is geen gegronde reden.

Stijn

13-02-2008 06:49:08

Er zijn altijd uitzonderlijke redenen waardoor een examen verplaatst kan worden. Stress an sich is er natuurlijk geen, maar er zijn er genoeg andere. Wees zo achterdochtig niet!

Anonymous

15-02-2008 11:50:34

Ik weet er uiteraard het fijne niet van; maar het ging naar'tschijnt wél over "stress".


Dat is gewoon geen reden om examens uit te stellen.


Als je de stress niet aankunt verdien je niet beter punten dan iemand die wel met de stress kan omgaan. Als arts sta je ook onder stress.

En als ge tien dagen meer hebt om NKO/Stomato te studeren (stomato dus met vragen die al op voorhand vastlagen) is dat niet eerlijk; want dan haal je wel degelijk een betere score.

Dit is een antecedent zonder weerga voor komende studiejaren en iets dat de faculteit niet zou mogen toelaten.


Dit heeft niets te maken met "egoïsme" of "concurrentie" van studenten die hierbij vragen stellen; 't is verdorie onze taak om kritisch te zijn! Dat mannen van oudere jaren dus alstublieft hun commentaar bij hun houden.

Anonymous

15-02-2008 11:56:54

Correct,


Twee dagen voor NKO/stomato is hard; dat weet iedereen. Maar zoveel mensen hadden een slechte examenrooster (3 dagen voor Bloed, 2 dagen voor Thorax; dat is gewoon nog harder).

Het slaat op niets dat proffen "via via" uitstel verlenen aan enkele studenten omdat ze teveel stress hebben. Daar dient een tweede zittijd voor; niet een eerste maandag van het volgende semester.

Welke student heeft er niet te lijden onder gigantisch veel stress tijdens de examens?


Wat mij rechthoudt tijdens die stress-periodes is net dat ik weet dat iedereen met hetzelfde moet om kunnen.

Ik zal er de volgende periode veel minder zeker van zijn; en dat staat me absoluut niet aan.

Stijn

15-02-2008 19:44:01

Ik wou alleen opmerken dat informatie 'uit de wandelgangen' niet betrouwbaar is, en dat achterdocht je niet verder brengt..

Stress an sich is geen reden inderdaad, maar als een dokter een medisch attest schrijft waardoor iemand een examen verzet, dan kan daar misschien wel stress achter zitten.. En teveel stress = pathologisch ;)

En waarom ik er wel op reageer, ook al heb ik absoluut geen uitstaans met het hoe en wat in jullie jaar, zulke insinuaties werden bij ons ook gemaakt, en da's iets wat de sfeer nooit ten goede kan komen..

Jeroen Dekervel

15-02-2008 20:28:41

Ik weet er uiteraard het fijne niet van; maar het ging naar'tschijnt wél over "stress".
daar is het in feite reeds allemaal gezegd: speculaties hebben geen zin

Als je de stress niet aankunt verdien je niet beter punten dan iemand die wel met de stress kan omgaan. Als arts sta je ook onder stress.
dan gaan diegene die onder stress nog kunnen functioneren betere artsen zijn, dus prijs uzelve gelukkig ;) en om in herhaling te vallen: deze quote is gebaseerd op de veronderstelling dat de eerste quote elementen van waarheid bevat, hetgeen niet bewezen is.

En als ge tien dagen meer hebt om NKO/Stomato te studeren (stomato dus met vragen die al op voorhand vastlagen) is dat niet eerlijk; want dan haal je wel degelijk een betere score.
Daar ben ik het helemaal mee eens.

Dit is een antecedent zonder weerga voor komende studiejaren en iets dat de faculteit niet zou mogen toelaten.
Zoals stijn reeds terecht opmerkte waren er de vorige jaren ook steeds speculaties in die zin. Niks nieuws onder de zon, maar net zoals nu kon toen ook aan de echtheid van deze speculaties getwijfeld worden.

Dit heeft niets te maken met "egoïsme" of "concurrentie" van studenten die hierbij vragen stellen; 't is verdorie onze taak om kritisch te zijn! Dat mannen van oudere jaren dus alstublieft hun commentaar bij hun houden.
Hmm, dit is een vreemde redenering. Dus wij ouderejaars -nochtans met succes elk hierboven genoemd examen afgelegd- moeten onze commentaar voor ons houden... Het is blijkbaar uw recht en zelfs uw plicht kritisch te zijn, maar het is ons (op een vrij aggressieve wijze zelfs) verboden. In een gezonde discussie moet volgens mij nochtans ieders mening aan bod komen, ook die die indruist tegen de uwe.

pingu

15-02-2008 22:07:07

Zie eerstvolgende cera-verslag

Anonymous

16-02-2008 07:32:28

betekent dat dan dat we langer moeten wachten op onze punten? Omdat er daar een heel deel; soms onterecht; later examen hebben gedaan?! En wnnr komen onze punten? Kheb iemand horen zeggen dat het woensdag zou zijn...

Ik ben er dus ook niet mee akkoord dat er nog zoveel mensen later examen mochten afleggen. Stress is geen goeie reden om een examen uit te stellen!
Had ik dat geweten, dan kon ik ook wel ergens aan een doktersbriefje raken om mn examen uit te stellen! Nu heb ik het als laatste vak in 2d moeten "herhalen" dus eigenlijk gewoon een beetje lezen. Iedereen in onze groep was kapot, maar we zijn temninste als echte mannen en vrouwen nr het examen gegaan op de juiste datum!!!

pingu

16-02-2008 08:31:25

ptn komen volgende week online via ku leuven loket ding, vr iedereen behalve de 1e baccers

Anonymous

16-02-2008 08:59:57

Thanks!

Anonymous

16-02-2008 11:08:22

Ik weet er uiteraard het fijne niet van; maar het ging naar'tschijnt wél over "stress".
daar is het in feite reeds allemaal gezegd: speculaties hebben geen zinDit is een antecedent zonder weerga voor komende studiejaren en iets dat de faculteit niet zou mogen toelaten.
Zoals stijn reeds terecht opmerkte waren er de vorige jaren ook steeds speculaties in die zin. Niks nieuws onder de zon, maar net zoals nu kon toen ook aan de echtheid van deze speculaties getwijfeld worden.

Dit heeft niets te maken met "egoïsme" of "concurrentie" van studenten die hierbij vragen stellen; 't is verdorie onze taak om kritisch te zijn! Dat mannen van oudere jaren dus alstublieft hun commentaar bij hun houden.
Hmm, dit is een vreemde redenering. Dus wij ouderejaars -nochtans met succes elk hierboven genoemd examen afgelegd- moeten onze commentaar voor ons houden... Het is blijkbaar uw recht en zelfs uw plicht kritisch te zijn, maar het is ons (op een vrij aggressieve wijze zelfs) verboden. In een gezonde discussie moet volgens mij nochtans ieders mening aan bod komen, ook die die indruist tegen de uwe.alinea 1.

Ik bedoel het volgende; het ging over "teveel stress" maar niemand kan dat natuurlijk 100% aantonen. Maar voor sommigen was de reden wel degelijk "teveel stress" (uit zeer goede bron); het is dus meer dan speculeren.

alinea 2.


Net daarom dat we kritisch moeten blijven!!! Niks nieuws onder de zon is toch geen reden om niets te willen veranderd zien!!!
alinea 3.
Je hebt gelijk; mijn excuses.

(ik vond gewoon een opmerking als "zaag en speculeer niet" belachelijk; daarmee kan je elke kritische opmerking blokkeren).

Anonymous

16-02-2008 11:12:48

en naar Stijn toe; "stress kan pathologisch zijn" is toch ook geen argument. Natuurlijk is examenstress pathologisch voor iedereen, en examenperiodes zijn vreselijk voor de gezondheid. Maar dat geldt voor iedereen en het hoort erbij.

En aan een doktersbriefje geraak ik ook wel hoor, net zoals bijna iedereen.Ik vind nog steeds dat wat gebeurd is; echt niet door de beugel kan.

Anonymous

16-02-2008 11:18:44


Had ik dat geweten, dan kon ik ook wel ergens aan een doktersbriefje raken om mn examen uit te stellen! Nu heb ik het als laatste vak in 2d moeten "herhalen" dus eigenlijk gewoon een beetje lezen. Iedereen in onze groep was kapot, maar we zijn temninste als echte mannen en vrouwen nr het examen gegaan op de juiste datum!!!

dat is dus wat ik al vreesde hé.

Ik zal er inderdaad volgende examenperiode veel minder zeker van zijn dat ik op dezelfde manier punten zal krijgen als de rest van mijn jaar.

Anonymous

16-02-2008 11:29:14


Dit is een antecedent zonder weerga voor komende studiejaren en iets dat de faculteit niet zou mogen toelaten.
Zoals stijn reeds terecht opmerkte waren er de vorige jaren ook steeds speculaties in die zin. Niks nieuws onder de zon, maar net zoals nu kon toen ook aan de echtheid van deze speculaties getwijfeld worden.
Jeroen, informeer u dan even.

Mensen die 10 dagen meer gehad hebben zeggen het zelf!

Stijn

16-02-2008 11:39:25


Dit is een antecedent zonder weerga voor komende studiejaren en iets dat de faculteit niet zou mogen toelaten.
Zoals stijn reeds terecht opmerkte waren er de vorige jaren ook steeds speculaties in die zin. Niks nieuws onder de zon, maar net zoals nu kon toen ook aan de echtheid van deze speculaties getwijfeld worden.
Jeroen, informeer u dan even.

Mensen die 10 dagen meer gehad hebben zeggen het zelf!Jeroen zegt toch zelf dat het juist is dat wie 10 dagen gehad heeft, het in theorie beter zal kennen.. Maar da's helaas altijd al eigen geweest aan het examensysteem..

Stijn

16-02-2008 11:40:40

en naar Stijn toe; "stress kan pathologisch zijn" is toch ook geen argument. Natuurlijk is examenstress pathologisch voor iedereen, en examenperiodes zijn vreselijk voor de gezondheid. Maar dat geldt voor iedereen en het hoort erbij.

En aan een doktersbriefje geraak ik ook wel hoor, net zoals bijna iedereen.


Ik bedoel dat stress een trigger kan zijn voor angststoornissen (cf. cursus psychiatrie). Of stress kan uw griepje langer doen duren enzovoort enzovoort..

Stijn

16-02-2008 11:43:43

Nog een bedenking: gaat het dan echt over zoveel mensen? Het lijkt precies alsof een immens grote groep zijn examen nog na de periode heeft afgelegd??

Anonymous

16-02-2008 12:59:14

het gaat om een kleine 10 man dacht ik...

maar dat is het juist, dat er voor zo'n kleine groep een uitzondering wordt gemaakt, terwijl iedereen een beetje doodgegaan is de voorbije blok! bovendien hebben sommige mensen zodanig veel gestressed voor andere vakken dan stomato en nko, maar hebben niet de kans gehad om dat direct na de lesvrije week te doen en zitten dus automatisch met een 2e zit voor bloed of pneumo of zo. en dat is juist het onfaire...

als ze dan toch examens willen afleggen buiten de voorziene examenperiode dat ze dat dan doen voor alle vakken!

Anonymous

16-02-2008 13:44:44

Nog een bedenking over de voorbije examenperiode is het constant bevragen van details en uitzonderlijke complicaties, vaak als hoofdvraag, terwijl tijdens het jaar duidelijk gezegd werd door diezelfde professoren dat het zou gaan over relevante zaken die elke arts als basis moet kennen. En dan al die percentages die binnen een aantal jaren toch veranderd zijn en dus totaal irrelevant zijn, hou mijn hart vast voor gynaeco...

Ook die overdosis aan verschillende professoren en invalshoeken voor eenzelfde vak, waardoor de uniformiteit van de lessen en het examen verdwijnt, eerder dan geoptimaliseerd, is schrijnend...

Er is absoluut een gebrek aan communicatie hierover!


terwijl iedereen een beetje doodgegaan is de voorbije blok! bovendien hebben sommige mensen zodanig veel gestressed voor andere vakken dan stomato en nko, maar hebben niet de kans gehad om dat direct na de lesvrije week te doen en zitten dus automatisch met een 2e zit voor bloed of pneumo of zo. en dat is juist het onfaire...

als ze dan toch examens willen afleggen buiten de voorziene examenperiode dat ze dat dan doen voor alle vakken!

Anonymous

16-02-2008 13:50:12

met de laatste opmerking ga ik volledig akkoord!
Moest er trouwens iemand gebuisd zijn voor andere vakken, vecht het maar aan bij de ombudsdienst of iets in die aard, zeg maar dat je ook 10 dagen gewild had, dat je ook kapot was van de stress.

Het erge is dat ik iemand ken die wel een grondige reden had om uitstel te krijgen, en die dit echter niet gekregen heeft! Was totaal niet stressgerelateerd, maar die persoon had een groot familiaal probleem. Dat men daar dan geen rekening mee houdt is echt te belachelijk voor woorden!!!

Reumi

16-02-2008 17:09:37

omdat er nog steeds veel gespeculeerd wordt blijkbaar, herhaal ik nog even de feiten (bron: onderwijsverantwoordelijke op CeRa)

-het gaat om een 15-tal gevallen
-de gevallen zijn apart GOEDGEKEURD door de OMBUDS (lees: gegronde reden!)
-uitzonderlijk buiten de examenperiode (normaal kan inhalen enkel tijdens de examenperiode) omdat de prof in het buitenland was

voor de toekomst worden er nu regels opgesteld voor welke redenen geldig zijn voor uitstel en welke niet.

Anonymous

16-02-2008 18:03:29


Dit is een antecedent zonder weerga voor komende studiejaren en iets dat de faculteit niet zou mogen toelaten.
Zoals stijn reeds terecht opmerkte waren er de vorige jaren ook steeds speculaties in die zin. Niks nieuws onder de zon, maar net zoals nu kon toen ook aan de echtheid van deze speculaties getwijfeld worden.
Jeroen, informeer u dan even.

Mensen die 10 dagen meer gehad hebben zeggen het zelf!Jeroen zegt toch zelf dat het juist is dat wie 10 dagen gehad heeft, het in theorie beter zal kennen.. Maar da's helaas altijd al eigen geweest aan het examensysteem..
Niemand had er 10 dagen voor binnen de normale periode;

ik heb het hier over diegenen die uitstel gekregen hebben

Anonymous

16-02-2008 18:09:21

omdat er nog steeds veel gespeculeerd wordt blijkbaar, herhaal ik nog even de feiten (bron: onderwijsverantwoordelijke op CeRa)

-het gaat om een 15-tal gevallen
-de gevallen zijn apart GOEDGEKEURD door de OMBUDS (lees: gegronde reden!)
-uitzonderlijk buiten de examenperiode (normaal kan inhalen enkel tijdens de examenperiode) omdat de prof in het buitenland was

voor de toekomst worden er nu regels opgesteld voor welke redenen geldig zijn voor uitstel en welke niet.'k denk dat iedereen in ons jaar, als die medisch gekeurd wordt net voor zijn examen, een grondige reden tot uitstel heeft wegens medische redenen.


Vooral ook omdat het via via gebeurd is (papa van-toestanden). Triest dat dit kan.

Anonymous

16-02-2008 18:21:59-het gaat om een 15-tal gevallenTof zeg, als ge woensdag te weten komt dat ge gebuisd zijt op NKO/Stomato omdat 2 dagen te weinig was; terwijl den helft van uw reeks niet kwam opdagen en op't gemak een 18 kon halen.


Echt plezant!


Iedereen gelijk voor de wet; dat denk ik ervan!

Als ge de stress niet aankunt; dan verdient ge minder punten; niet meer.

Stijn

16-02-2008 18:32:53

omdat er nog steeds veel gespeculeerd wordt blijkbaar, herhaal ik nog even de feiten (bron: onderwijsverantwoordelijke op CeRa)

-het gaat om een 15-tal gevallen
-de gevallen zijn apart GOEDGEKEURD door de OMBUDS (lees: gegronde reden!)
-uitzonderlijk buiten de examenperiode (normaal kan inhalen enkel tijdens de examenperiode) omdat de prof in het buitenland was

voor de toekomst worden er nu regels opgesteld voor welke redenen geldig zijn voor uitstel en welke niet.


Conclusie: gegronde reden = uitstel. Je kan het enkel de prof kwalijk nemen dat er geen alternatieve datum binnen de reeks beschikbaar was.. En dat is inderdaad niet helemaal fair naar de anderen toe.. Maar daar moeten de studenten in kwestie niet voor beschuldigd worden..

Anonymous

16-02-2008 19:10:00

En blijkbaar is dit niet alleen het geval geweest voor het vak NKO/MKA, maar zijn er ook voor andere vakken studenten geweest die uitstel gevraagd en gekregen hebben. En weet ook dat de oorzaak vaak gewoon stress was. En ik ga er mee akkoord dat stress in zekere zin ook patholog kan zijn, maar stress is wel iets wr iedereen mee te maken had, ook al zullen idd sommigen daarmee beter over weg kunnne. Maar dat wil niet zegge dat degene die beter met stress omkunne en het exame op de juiste datum aflegge nu inns hier nadeel v moete ondervinde tov zij die hier minder mee om kunne gaan en daardoor uiteind veel meer tijd krege en wsl ook meer punte hebbe gehaald. Want wat mss ook vergeten wordt is dat wann ge een vak uitstelt nr maandag na lesvrije week, ge nie alleen meer tijd hebt vr dat vak, maar ook vr de andere vakke aangezien ge daar ook nog de voorziene tijd vr het uitgestelde vak kunt insteke. En mss nog een belangrijker argument om stress niet als reden te zien ook al kan dit idd soms leiden tot paniekaanvalle (cfr stijn, hoewel ied tijdens exa wel ns paniekaanvalle zal kenne). Men krijgt op voorhand ne exarooster en onder t jaar ziet ge ook al welke vakke veel leerstof zulle bevatte. Dus als ge weet dat gij zo n stresstype zijt, vind k ook ma da ge zo slim moet zijn om u daar dan ma goed op voor te bereide. En indien ge u daar idd goed op voorbereid dan zou die stress er gewoon nog niet ns zijn.

Ikzelf had een examenrooster waar ik in exact de eerste week 3 examens had en uiteindelijk 4d vroeger gedaan had tov veel andere studenten. Ik ben zeker niet iemand die over zijn examenrooster altijd klaagt in de trend dat "anderen altijd meer geluk hebbe met hun rooster". Vind immers dat men, indien men zijn rooster op voorhand kent, zich hier ook maar naar dient te schikken. Ik zelf heb ook gewoon een week bijna niet geslapen en heb mij er ook doorgeworsteld, soms al wat beter, dan weer wat minder. Maar laten we eerlijk zijn, geneeskunde is echt niet zo moeilijk als de buitenwereld denkt of hoe sommige naieve studenten nog denken. Geneeskunde is immers, zeker op het vlak van punten halen en examens afleggen, gewoon veel én veel van buiten kunnen leren. Dit impliceert tevens dat de moeilijkheid er vooral in ligt om de leerstof in een beperkte tijd te verwerken. En indien men om drogredenen examens gaat uitstellen om gewoon meer tijd te krijgen, vind ik dit opportunisme vd hoogste soort. En dit is allesbehalve eerlijk tov de meeste studenten die zich wel er op een eerlijke manier hebben doorgeworsteld. Het jammere is alleen dat dergelijke moedige en eerlijke studenten nu de dupe gaan worden van het feit dat anderen door uitstel meer tijd kregen en hierdoor ook een veel grotere kans tot beter punten te halen hebben gehad. En jammer genoeg is het enige dat telt later bij het specialiseren de punten, dus persoonlijk vind ik dit een regelrechte schande.

Maar mss moeten we er ons dan maar aan optrekken dat wij ons zelf dan tenminste nog in de spiegel kunnen kijke, dit itt sommigen anderen. Maar ik ben er vrij zeker van dat die sommigen dit niet al te erg gaan vinden, zolang ze maar weer die punten hebbe gehaald, wat ze op een schandalige manier verkregen hebbe.

PS: vooraleer mensen zich beledigd gaan voele, ik heb het hier zeker niet over mensen die te maken hebbe gehad met een effectieve ziekte of sterftegeval, maar aangez het er dit jaar duidelijk meer dan ander jaren waren, zal hier tss toch zeker en vast een groep opportunisten hebbe gezete en het is dan ook deze die ik viseer.

Een verbouwereerde 2'doccer

Anonymous

16-02-2008 19:10:03

Mijn ongezonde nieuwsgierigheid is nu toch een beetje curieus naar wat bedoelt wordt met 'papa van' en ook naar welke gegronde reden die halve reeks die niet kwam opdagen had. (Aangenomen dat er effectief papa-toestanden zijn gebeurd en er een halve reeks niet is komen opdagen en dit geen 'horen zeggen van horen zeggen'-reacties zijn...)

SWIEN

16-02-2008 19:40:36

ik moet zeggen dat ik het zelf ook niet allemaal eerlijk vind MAAR ik denk momenteel dat de faculteit toch meer in de fout is dan bepaalde studenten. Het is ten slotte de faculteit die heeft beslist een inhaalexamen in te leggen en het zijn zij die een onderscheid moeten kunnen maken tussen gegronde en niet gegronde redenen (zoals stress dat hoort er nu eenmaal bij en idd daar heb je dan tweede zit voor of mss zou het minderen van de fractie punten die meetellen in specialisatie al heel wat van deze situaties vermijden maar ja). En dan nog als laatste waarom geeft iedereen hier commentaar onder de naam GAST!

Anonymous

16-02-2008 20:35:09

ik moet zeggen dat ik het zelf ook niet allemaal eerlijk vind MAAR ik denk momenteel dat de faculteit toch meer in de fout is dan bepaalde studenten. Het is ten slotte de faculteit die heeft beslist een inhaalexamen in te leggen en het zijn zij die een onderscheid moeten kunnen maken tussen gegronde en niet gegronde redenen (zoals stress dat hoort er nu eenmaal bij en idd daar heb je dan tweede zit voor of mss zou het minderen van de fractie punten die meetellen in specialisatie al heel wat van deze situaties vermijden maar ja). En dan nog als laatste waarom geeft iedereen hier commentaar onder de naam GAST!

Gelukkig is Swien een duidelijke naam...
Laat de mensen van ons jaar, anoniem of niet, toch alstublieft eens duidelijk naar voren brengen wat er fundamenteel verkeerd was de voorbije week!

En de faculteit zal toch met een verklaring komen als dit ongenoegen gemeld is aan de ombuds of de decaan. De groep GZZ van Medica zal wel goed werk leveren, maar misschien wordt het tijd om als studentengroep een aantal zaken die hier naar boven komen op tafel te brengen. Er zouden al verschillende studenten gemaild hebben naar Iris, wat heeft ze geantwoord?

Anonymous

17-02-2008 10:16:13

ik moet zeggen dat ik het zelf ook niet allemaal eerlijk vind MAAR ik denk momenteel dat de faculteit toch meer in de fout is dan bepaalde studenten. Het is ten slotte de faculteit die heeft beslist een inhaalexamen in te leggen en het zijn zij die een onderscheid moeten kunnen maken tussen gegronde en niet gegronde redenen (zoals stress dat hoort er nu eenmaal bij en idd daar heb je dan tweede zit voor of mss zou het minderen van de fractie punten die meetellen in specialisatie al heel wat van deze situaties vermijden maar ja). En dan nog als laatste waarom geeft iedereen hier commentaar onder de naam GAST!

Gelukkig is Swien een duidelijke naam...
Laat de mensen van ons jaar, anoniem of niet, toch alstublieft eens duidelijk naar voren brengen wat er fundamenteel verkeerd was de voorbije week!

En de faculteit zal toch met een verklaring komen als dit ongenoegen gemeld is aan de ombuds of de decaan. De groep GZZ van Medica zal wel goed werk leveren, maar misschien wordt het tijd om als studentengroep een aantal zaken die hier naar boven komen op tafel te brengen. Er zouden al verschillende studenten gemaild hebben naar Iris, wat heeft ze geantwoord?

Met alle respect voor Iris; maar ik denk niet dat zij de "macht" heeft om hier iets aan te doen.


Waar zitten al die mensen die uitstel kregen; dat zij eens zeggen over wat het ging. We weten toch over wie het gaat; maar anoniem of niet, Laat iets weten.

Anonymous

17-02-2008 10:17:52

Mijn ongezonde nieuwsgierigheid is nu toch een beetje curieus naar wat bedoelt wordt met 'papa van' en ook naar welke gegronde reden die halve reeks die niet kwam opdagen had. (Aangenomen dat er effectief papa-toestanden zijn gebeurd en er een halve reeks niet is komen opdagen en dit geen 'horen zeggen van horen zeggen'-reacties zijn...)


Zoon van prof.

"Gegronde reden": stress en te weinig tijd
Hoewel wsl ook mensen met echte reden er tussen zit (ERNSTIG ziek of sterftegeval in dichte familie); Maar kom: 15 mensen die toevallig ziek of sterftegeval in dichte familie hadden, toevallig net voor hetzelfde examen waar ze toevallig net allemaal 2 dagen voor hadden. Bwaha!?!

Stijn

17-02-2008 10:27:30

Ik vind het eerlijk gezegd allemaal bijzonder triest hoe jullie anoniem mensen aanvallen en zelfs beschuldigen van dingen waar nog niet het geringste bewijs, maar enkel een vermoeden voor bestaat.
Je beseft toch wel allemaal dat je op basis van een gerucht, een speculatie, conclusies trekt die in theorie wel mogelijk zijn, maar daarom niet bewezen.
Jullie zijn elkaar aan het opnaaien in frustraties, en daar schiet je toch absoluut niks mee op?
Dat er een inhaalexamen georganiseerd is buiten de examenperiode kan met toestemming van de faculteit (Art. 5 van het examenreglement: "In uitzonderlijke individuele gevallen kan de examencommissie een examenperiode openhouden"). Protesteer daar dan tegen ipv jullie medestudenten zwart te maken.

P.S. Dit gaat gewoon over de ziekelijke mentaliteit in geneeskunde, eerder dan over iets anders.

Anonymous

17-02-2008 11:03:59

Ik vind het eerlijk gezegd allemaal bijzonder triest hoe jullie anoniem mensen aanvallen en zelfs beschuldigen van dingen waar nog niet het geringste bewijs, maar enkel een vermoeden voor bestaat.
Je beseft toch wel allemaal dat je op basis van een gerucht, een speculatie, conclusies trekt die in theorie wel mogelijk zijn, maar daarom niet bewezen.
Jullie zijn elkaar aan het opnaaien in frustraties, en daar schiet je toch absoluut niks mee op?
Dat er een inhaalexamen georganiseerd is buiten de examenperiode kan met toestemming van de faculteit (Art. 5 van het examenreglement: "In uitzonderlijke individuele gevallen kan de examencommissie een examenperiode openhouden"). Protesteer daar dan tegen ipv jullie medestudenten zwart te maken.De studenten zeggen zelf dat het was "omdat de stress en tijdsdruk te groot waren" (kom dus niet zeggen dat het enkel vermoedens zijn)!!!

Als ik woensdag gebuisd ben voor NKO/Stomato; en die kans zit er dik in, dan zal ik het degoutant vinden dat mensen tien dagen later een 18 konden gaan ophalen.

Degoutant, vooral omdat het gaat over studenten die normaal goede punten halen. En daar ben ik niet bij.

Anonymous

17-02-2008 11:06:20

Ik vind het eerlijk gezegd allemaal bijzonder triest hoe jullie anoniem mensen aanvallen en zelfs beschuldigen van dingen waar nog niet het geringste bewijs, maar enkel een vermoeden voor bestaat.
Je beseft toch wel allemaal dat je op basis van een gerucht, een speculatie, conclusies trekt die in theorie wel mogelijk zijn, maar daarom niet bewezen.
Jullie zijn elkaar aan het opnaaien in frustraties, en daar schiet je toch absoluut niks mee op?
Dat er een inhaalexamen georganiseerd is buiten de examenperiode kan met toestemming van de faculteit (Art. 5 van het examenreglement: "In uitzonderlijke individuele gevallen kan de examencommissie een examenperiode openhouden"). Protesteer daar dan tegen ipv jullie medestudenten zwart te maken.

P.S. Dit gaat gewoon over de ziekelijke mentaliteit in geneeskunde, eerder dan over iets anders.
En er kwam/komt ook protest vs examencommissies.

't Is voor een paar mannen die jaren hoger zitten gemakkelijk om ons ervan te beschuldigen "een zieke mentaliteit" te hebben; terwijl de gevoelens van gans ons jaar hieromtrent quasi uniform zijn.

Anonymous

17-02-2008 11:25:58

Allemaal...stijn niet te hard veralgemenen eh, er zijn er ook al geweest die da nie doen.
Ik heb niks te maken met de betrokken reeks maar wil ergens wel weten wat er aan de hand is.
Ik vind eigelijk trouwens dat swien een punt heeft. Als student kunt ge altijd proberen, als de faculteit het dan toestaat...tja, als er fouten in het systeem zitten moogt ge ze gebruiken eh. Nu gaan er blijkbaar ook veranderingen komen. Jammer dat net zoals in het echte leven er eerst iets moet gebeuren voor er verandering komt, want daar zijn de 'eerlijken' (er van uitgaande dat het waar is wat verteld wordt) vet mee. Het zou ergens wel interessant zijn om de gemiddeldes van de betrokken reeksen te vergelijken. (en als dat van 'ongegronde gegronden' significant hoger ligt er iets aan te doen, ma da zal zeker enkel mogen volgens mijn rechtvaardigheidsgevoel en niet volgens het examenreglement zeker).

Ik hoop wel dat stress en tijdsdruk niet de echte reden is. In dat geval kunt ge een examen laten verplaatsen voor elke reden. Dan kan ik nu ook zeggen dat mijn snotvalling een objectieve uiting was van de stress die mijn immuunsysteem verneukte en of ik aub op een meer passende dag examen mag doen.
(En als 14 anderen dezelfde reden hebben als de zoon van een prof vind ik niet dat ge kunt zeggen dat 'papa van' een rol speelt.)

Anonymous

17-02-2008 11:41:14

ik begrijp wel dat er wat frustraties zijn hoor
maar think of the good side
wie alles mooi op het juiste momentje heeft afgelegd (met het bijhorend afzien en racen), heeft wel mooi een week zaaaalig kunnen relaxen zonder nog maar aan nko en stomato te moeten denken
want hehe, nóg een week langer achter de boeken moeten zitten... ben ik blij dat dat niet het geval was bij mij
enja idd, bijzonder jammer als je nu niet zou door zijn en de uitstellers prachtige punten halen... maar zo zal je altijd dingetjes blijven tegenkomen, vrees ik. je hebt aaaaaltijd eerlijke en minder eerlijke mensen...
wees dan voor jezelf fier dat je bij die eerste groep hoort, en maak jezelf vooral niet ongelukkig door jaloezie en frustratie
dat is het echt niet waard :roll:

Anne|ies

17-02-2008 11:45:58't Is voor een paar mannen die jaren hoger zitten gemakkelijk om ons ervan te beschuldigen "een zieke mentaliteit" te hebben; terwijl de gevoelens van gans ons jaar hieromtrent quasi uniform zijn.


Er zijn in ons jaar gelijkaardige dingen gebeurd, voor vakken zelfs die een stuk belangrijker waren dan NKO... ik heb me daar ook een tijdje kwaad om gemaakt, en ik zal zeker niet de enige zijn geweest. Maar wij hebben elkaar nooit anoniem zo zitten beschuldigen. Daar schiet je toch niks mee op, want de 'uitstellers' blijven ook lekker anoniem achter hun computer meelezen zonder iets te zeggen. Als je resultaten wil, moet je elkaar maar aanspreken en een echte discussie voeren, ev met ombuds en weet ik veel wie bij.

Hoewel mijn persoonlijke vertrouwen in de ombuds nu ook niet echt groot is, aangezien toen ik erg ziek was eerst gevraagd werd naar mijn vorige punten eer ik een voorstel tot inhalen kreeg... dat bleek dan 2 examens op 1 dag te zijn, binnen de normale examenperiode.. jah En iemand anders met betere punten kreeg een week uitstel, tot vlak voor de deliberatie. Frustrerend, maar soit, ik was toen zelfs te ziek om me der boos om te maken.
Maar het bewijst in mijn ogen wel dat er toch zeker ook een factor 'van bovenaf' is en het niet zomaar aan je medestudenten ligt. Want zeg nu zelf, als je gewoon belt om mee te delen dat je niet kan en ze stellen je voor om het examen een week later in te halen, dan zeg je ja...

Ik begrijp dus zeer zeker jullie frustratie, maar probeer dit wel op een deftige manier aan te pakken; wees idd fier dat jullie het op eigen krachten hebben bereikt, ik geloof er echt in dat je daar later nog wel voor beloond wordt... Er komen nog tijden dat jullie je op andere manieren kunnen bewijzen dan met punten; dan zullen stressbestendigheid en doorzettingsvermogen nog wel van pas komen!

Anonymous

17-02-2008 12:07:55

enkele bedenkingen:

- wat is de kans dat men EN al bevoorrecht is om de zoon ve prof te zijn, EN men toevallig ziek wordt in de examenperiode, EN dit dan nog toevalliger gebeurt tijdens het vak waar men slechts 2d voor heeft (hoewel men statistisch gezien veel meer kans heeft om tijdens een ander vak ziek te worden, aangezien 2d om ziek te worden uiteraard een kleinere kans heeft dan die ander 14 examendagen)?

- waarom is het toevallig dat er juist in deze examenperiode, die algemeen werd beschouwd als de zwaarste tot nu toe (lees er maar eens het topic "frustraties" op na), meer zieken zijn dan anders?

- even de echtheid v het ziek zijn buiten beschouwing gelaten, waarom worden mensen die ziek zijn of veinzen ineens bevoordeeld tov mensen die, believe me, zich ook altijd niet geweldig voelen tijdens de examens maar zich er toch doorslaan? Had de faculteit niet gewoon dit examen dan kunnen laten plaatsvinden tijdens de exaperiode van juni en hen dan ook maar 2d kunne gegeven hebbe? Was dit niet eerlijker geweest, dan deze studenten nu ineens een zee van tijd te geven voor een vak waar de moeilijkheid er enkel in lag om met de beperkte tijd zo efficient mogelijk om te springe?

- uiteraard ken ik niet alle redenen v ied, maar in mijn reeks heb ik letterlijk iem horen zegge "dat ze het uitgesteld had omdat ze het niet af had gekrege". Dan had ik het dus eig ook moete uitstellen, want ik had t ook niet af, maar ik was in de veronderstelling dat dit dan wel bij ied zo zijn en ik er mij maar moest doorslaan. En ook al zal ik er wel door zijn, echt bijster was het niet. Ik ga dan wel verbijsterd zijn als ik ga horen dat dit specifieke meisje meer als mij zou hebbe, want sowieso verdient zij dit niet en nee, dit heeft niets met afgunst te make, enkel met mijn rechtvaardigheidsgevoel.

- ergens hier boven las ik dat iemands beste vriend ernstige redenen heeft gehad om een exa uit te stelle, doch dit niet gekrege heeft. Zou dit mss ook niet te maken hebbe met feit dat er mss al zovele mensen uitstel waren gaan vragen, men op de faculteit inns ook aan de echtheid v die redenen is gaan twijfelen en daardoor werkelijke redenen als drogredenen zijn gaan inzien? Ik hoop dat de uitstellers met drogredenen zich realiseren dat ze een eerlijk iem op die manier mss wel een terechte uitstel hebben afgenome.

- @stijn owv verziekte mentaliteit binnen geneesk: ga daar deels mee akkoord, maar het zijn wel niet de mensen die hier komen klagen over iets wat bij heel het jaar leeft, die hiervan mogen beschuldigd w. Zij wensen immers alleen maar een objectieve en eerlijke beoordeling van iedereen, niet meer of minder. Het zijn dergelijke zielige uistellers die de sfeer verzieke, hoewel k eig eerder compassie met hen heb dan iets anders

Zalmtoastje

17-02-2008 12:44:54

enkele bedenkingen:

- uiteraard ken ik niet alle redenen v ied, maar in mijn reeks heb ik letterlijk iem horen zegge "dat ze het uitgesteld had omdat ze het niet af had gekrege". Dan had ik het dus eig ook moete uitstellen, want ik had t ook niet af, maar ik was in de veronderstelling dat dit dan wel bij ied zo zijn en ik er mij maar moest doorslaan. En ook al zal ik er wel door zijn, echt bijster was het niet. Ik ga dan wel verbijsterd zijn als ik ga horen dat dit specifieke meisje meer als mij zou hebbe, want sowieso verdient zij dit niet en nee, dit heeft niets met afgunst te make, enkel met mijn rechtvaardigheidsgevoel.


Wel dan had ik ook uitstel moeten krijgen, ik was ook niet klaar met kno en heb 2 vragen, dus alle vragen uit de 2 stukken gehad die ik niet meer knn doen heb!

kroketteken

17-02-2008 15:22:08

enkele bedenkingen:


- uiteraard ken ik niet alle redenen v ied, maar in mijn reeks heb ik letterlijk iem horen zegge "dat ze het uitgesteld had omdat ze het niet af had gekrege". Dan had ik het dus eig ook moete uitstellen, want ik had t ook niet af, maar ik was in de veronderstelling dat dit dan wel bij ied zo zijn en ik er mij maar moest doorslaan. En ook al zal ik er wel door zijn, echt bijster was het niet. Ik ga dan wel verbijsterd zijn als ik ga horen dat dit specifieke meisje meer als mij zou hebbe, want sowieso verdient zij dit niet en nee, dit heeft niets met afgunst te make, enkel met mijn rechtvaardigheidsgevoel.
Wel; ik ook.

Ik ben zo goed als zeker gebuisd op NKO/Stomato. En zelfs al hoop ik van mezelf dat ik niet afgunstig van aard ben; als ik inderdaad gebuisd blijk te zijn zal ik in augustus toch met een zeer wrang gevoel aan die uitstellers denken.


En stop ajb met te zeggen dat het allemaal geruchten en speculaties zijn; er zijn meerdere mensen die gewoon zelf zeggen dat ze "uitstel gekregen hebben omdat ze te weinig tijd en teveel stress hadden". Fijn om dat achteraf te horen...

Maar laten we het inderdaad wel vriendelijk houden.

Anonymous

17-02-2008 15:28:58

de enigen die zeggen dat het gewoon speculaties zijn zitten niet in ons jaar en kennen de mensen niet over wie het gaat.


Says enough...

Anonymous

17-02-2008 15:36:53

Ik heb ook nog niemand 'het' zelf horen zeggen. Ik heb alleen nog maar veel horen zeggen dat gezegd is geweest dat...
Dus voor mij is het ook nog geen vaststaand feit.

Anonymous

17-02-2008 15:48:29

Ik heb ook nog niemand 'het' zelf horen zeggen. Ik heb alleen nog maar veel horen zeggen dat gezegd is geweest dat...
Dus voor mij is het ook nog geen vaststaand feit.ik wel ;)

Anonymous

17-02-2008 15:57:15

Ik niet.
En nu wil ik best geloven dat gij het wel van iemand gehoord hebt, maar dan blijft het feit dat ik alleen gehoord heb dat iemand gehoord heeft dat. En ge hebt vast zelf ook wel eens 'telefoontje' gespeeld, dus ge weet hoe hard het vertelde kan veranderen op korte tijd...

Anne|ies

17-02-2008 16:39:19

de enigen die zeggen dat het gewoon speculaties zijn zitten niet in ons jaar en kennen de mensen niet over wie het gaat.
Says enough...


uhu?
De eerste berichtjes in deze topic staan vol met
- er gaan verhalen rond..
- naar't schijnt..
- ik heb horen zeggen dat..
Zijn dat dan geen 'speculaties'?
Neemt niet weg dat er wel mensen zullen zijn die het uit direct bron vernomen hebben, maar dit is toch weer zo'n veralgemening die niet opgaat hoor...

Als iedereen dan toch weet over wie het gaat, en iedereen duidelijk al uit elkaars mond de 'waarheid' heeft gehoord, waarom doet iedereen hier dan zo anoniem... :wink:

Anonymous

17-02-2008 17:13:58

waarom wordt hier niemand bij naam genoemd?

Anonymous

17-02-2008 17:14:45

de enigen die zeggen dat het gewoon speculaties zijn zitten niet in ons jaar en kennen de mensen niet over wie het gaat.
Says enough...


uhu?
De eerste berichtjes in deze topic staan vol met
- er gaan verhalen rond..
- naar't schijnt..
- ik heb horen zeggen dat..
Zijn dat dan geen 'speculaties'?
Neemt niet weg dat er wel mensen zullen zijn die het uit direct bron vernomen hebben, maar dit is toch weer zo'n veralgemening die niet opgaat hoor...

Als iedereen dan toch weet over wie het gaat, en iedereen duidelijk al uit elkaars mond de 'waarheid' heeft gehoord, waarom doet iedereen hier dan zo anoniem... :wink:

dat niet alle berichtjes hetzelfde laten uitschijnen heeft te maken met het feit dat die berichtjes door verschillende personen getypt werden (duuh!)

en ik zou hier gerust de naam kunnen zeggen van wie ik dat gehoord heb (dus dat stress en te weinig tijd de reden was); maar die persoon heeft dat wsl niet graag, en dat respecteer ik.


En Jefke; informeer u in ons jaar als ge zo geïnteresseerd zijt; moeilijk is't ni.

Anne|ies

17-02-2008 17:19:36


dat niet alle berichtjes hetzelfde laten uitschijnen heeft te maken met het feit dat die berichtjes door verschillende personen getypt werden (duuh!)


ECHT?? :shock: :wink:

da bewijst dus dat ik gelijk heb, en dat er in jullie jaar ook mensen zijn die 'speculeren'... niet ?PS Ik dacht dat respect iets anders was dan iemands (en je eigen) anonimiteit bewaren wanneer het over nogal delicate zaken gaat die je de wereld instuurt... Is respect niet eerder daar met de persoon in kwestie over praten en de rest voor jezelf houden? Ik zal wel fout zijn...

dorien

17-02-2008 17:34:41

ik heb zelf mijn examen NKO Stomato maandag afgelegd en dus uitgesteld

ik zou graag hebben dat de mensen die mij laf en achterbaks noemen mij hier zelf persoonlijk op aanspreken, zodat ik persoonlijk een aantal misverstanden uit de wereld kan helpen.
gezien hierboven staat dat toch iedereen weet over wie het gaat, kan dit niet al te moeilijk zijn, voor mij is dit een pak moeilijker gezien iedereen hier anoniem post.

ik heb mijn examen uitgesteld, ik dacht toen naar 2de zit, tot ik in de laatste week van de examens te horen kreeg dat ik een inhaalexamen had maandag, ik heb hier nooit achter gevraagd, en heb dus ook nooit de gemakkelijke weg gekozen denkende dat ik toch een nieuw examen zou krijgen. ik wist niet eens dat dit kon, en ik veronderstel dan velen met mij

als iemand bang is dat ik betere punten als hem zou krijgen,
geen nood
ik heb het ook op 2 dagen geleerd, terwijl ik oorspronkelijk veel meer tijd zou gehad hebben, gezien het mijn eerste examen was, en ben waarschijnlijk ook gebuisd,
dus als het iemand gelukkig maakt (wat ik bijzonder pijnlijk zou vinden) mijn punten gaan absoluut niet goed zijn, verre van

over een aantal dingen ben ik het eens, nl duidelijke, concrete regeling omtrend inhaalexamens, maar dit is ondertussen al lang besproken op onderwijs, en deze regeling komt er

voor de reden en nog een aantal andere beschuldigingen verwijs ik u door naar mij persoonlijk, ipv anonieme posten, ik zou het een stuk aangenamer vinden, en ik zal niemands neus afbijten

ingridje

17-02-2008 21:38:42

goed dat je dit hier eerlijk vertelt...

mijn eerste gedachte toen ik dit alles hoorde (van horen zeggen idd)
was ook: poeh zo oneerlijk, als ik dat geweten had...

maar als ik dan twee keer nadenk, moet ik toch besluiten dat ik dan nog had gekozen voor een weekje vakantie 8)

er komen nu dus duidelijkere regels hieromtrent en das maar goed ook!

Jeroen Dekervel

17-02-2008 21:40:31

Al mijn respect voor jou Dorien! Niet omdat je je examen hebt moeten uitstellen want dat is allerminst een leuke zaak, maar omdat je durft naar buiten te komen om onder je eigen naam het één en ander recht te zetten. Het is degoutant om te zien hoe mensen hier de identiteit van anderen onomwonden bloot geven op iets wat nog steeds de meest openbare plaats ter wereld is namelijk het wereldwijde web. Anoniem posten kan ik nog hebben, maar als anonieme een persoon zo goed als bij naam noemen... lafheid van de ergste soort. Dien desnoods klacht in, stap naar de faculteit, richt een buurtcomité op, laat petities rondgaan,... maar zoiets doe je niet.
Het medica-forum is geen VB site, waar mensen -welke ongelooflijke "misdaden" zij ook hebben begaan- zomaar aan de openbare schandpaal kunnen worden genageld. Deze kwestie moet onderzocht worden, in de toekomst moeten zulke zaken vermeden worden en hier moet daarover gediscussieerd worden. Maar als we in deze richting gaan evolueren dan kunnen we de site hier misschien beter sluiten: sommigen kunnen blijkbaar een NKO examen wel in twee dagen leren, maar zijn niet volwassen genoeg dit forum op een respectvolle manier te gebruiken. Intriest.

kroketteken

17-02-2008 22:02:03

Laten we hier inderdaad stoppen met zo op elkaar te schieten zeg; alstublieft.


Bij de mensen die anoniem posten: wat meer respect en vriendelijkheid graag.


Bij de mensen die hierop commentaar geven:
- 90 % van het posten op een forum is toch anoniem (of wat zeggen namen als "kroketteken", "Swien" en "Jefken" meer dan "gast")
- graag beetje begrip voor frustraties van mensen die gebuisd gaan zijn; 't is natuurlijk geen excuus; maar goed, het verklaart de zaken misschien wel wat.Dank

Anonymous

17-02-2008 22:15:11

Al mijn respect voor jou Dorien! Niet omdat je je examen hebt moeten uitstellen want dat is allerminst een leuke zaak, maar omdat je durft naar buiten te komen om onder je eigen naam het één en ander recht te zetten. Het is degoutant om te zien hoe mensen hier de identiteit van anderen onomwonden bloot geven op iets wat nog steeds de meest openbare plaats ter wereld is namelijk het wereldwijde web. Anoniem posten kan ik nog hebben, maar als anonieme een persoon zo goed als bij naam noemen... lafheid van de ergste soort. Dien desnoods klacht in, stap naar de faculteit, richt een buurtcomité op, laat petities rondgaan,... maar zoiets doe je niet.
Het medica-forum is geen VB site, waar mensen -welke ongelooflijke "misdaden" zij ook hebben begaan- zomaar aan de openbare schandpaal kunnen worden genageld. Deze kwestie moet onderzocht worden, in de toekomst moeten zulke zaken vermeden worden en hier moet daarover gediscussieerd worden. Maar als we in deze richting gaan evolueren dan kunnen we de site hier misschien beter sluiten: sommigen kunnen blijkbaar een NKO examen wel in twee dagen leren, maar zijn niet volwassen genoeg dit forum op een respectvolle manier te gebruiken. Intriest.
Hey maar Jeroen,


Niemand heeft toch iemand effectief bij naam genoemd. Het gaat over 15 man; niemand heeft iemand bij naam genoemd; behalve Dorien die (erg moedig en verhelderend) dat zelf deed.


Maar goed, laten we alstublieft niet toelaten dat dit akkefietje (want komaan; dat is het toch verdorie wel) de sfeer hier verder verziekt.


Succes woensdag iedereen!

Kristof M

18-02-2008 10:52:04

Ook ik heb mijn examen NKO/stomato vorige week maandag afgelegd en ik zou hier graag enkele opmerkingen maken over al hetgeen hier wordt gezegd:

-mijn reden: mijn neef die tijdens de blok gestorven is tgv een carcinoom, iemand die ik tot voor ik in leuven zat zowat dagelijks zag. Ik had NKO/stomato als eerste vak en dus wel degelijk meer dan 2 dagen, maar wie zoiets gewoon langs zich kan neerleggen is ongelooflijk sterk of zit gewoon niet in met zijn familie.
-ook ik heb gehoord dat er mensen op maandag hun examen gingen afleggen, dus ben daarbij gevoegd
-ik weet niet van waar jullie die "15 personen" halen, maar ofwel hebben jullie het over een ander examen ofwel kan ik niet meer tellen, maar wij zaten daar met 7 personen,dus minder dan de helft dan waarover jullie het hebben!!! (en iedereen zijn reden ken ik evenmin, maar doen alsof iedereen die daar zat gewoon zijn examen niet op het juiste tijdstip heeft afgelegd omdat hij/zij teveel stress had/het niet afkreeg vind ik echt kortzichtig en zulke uitspraken worden volgens mij grotendeels gevoed door afgunst! Denken jullie nu echt dat de ombuds ieder geval ZOMAAR goedkeurt?! )
-een laatste punt waar ik mij ongelooflijk aan stoor is dat de meerderheid hier anoniem zijn mening zit te geven. Ik ben er vrij zeker van dat de meerderheid het "van horen zeggen" weet en dus in feite niet weet waar ze over praten. En zoals hier al eerder is aangehaald, als jullie toch vinden dat een examen te makkelijk kan uitgesteld worden, dan moeten jullie niet boos en afgunstig zijn tov jullie medestudenten maar dan moeten jullie bij de faculteit gaan klagen ipv hier een gespannen sfeer te creeëren waar niets of niemand iets aan heeft, integendeel!

Ik vind dus van mezelf dat ik totaal niks mis heb gedaan. Ik heb gebruik gemaakt van een systeem dat volgens mij voor situaties zoals de mijne ontworpen is. Wie daar een probleem mee heeft die mag mij persoonlijk hierover aanspreken ipv hier anoniem iets te posten!

Anonymous

18-02-2008 11:02:19

en de spanning is te snijden :feest :D

Anne|ies

18-02-2008 11:25:53

Ik vind dat excuses van onze toch respecterende-en-niet-speculerende gasten wel gepast zouden zijn... zelfs al blijkt dat de andere 5 uitstellers een minder aanvaardbaar motief zouden hebben, dan nog verdienen Dorien en Kristof die wel.

Schandalig toch dat het dan plots stil blijft... :?

Anonymous

18-02-2008 20:05:49

* reden van Kristof M is vanzelfsprekend geldig. Daar dient het systeem voor en er is niemand met een beetje gezond verstand die daarover ook maar het minste probleem zal maken.
Maar blijkbaar was niet iedereen zijn reden echt geldig; en daar was, in heel ons jaar, wat gestommel over. Net omdat misbruik van uitstel-toestanden ervoor kunnen zorgen dat mensen die echt uitstel verdienen, zoals jij, het soms niet krijgen (cfr. supra).
Mijn oprechte excuses - en ik kan hier in naam van bijna heel ons jaar spreken, denk ik - dat dat gemompel ook jou heeft getroffen.

* Dorien heeft niet eens haar reden gegeven; dus haar om haar reden verdedigen heeft nu ook niet veel zin hé. Voor mijn part moet Dorien haar reden niet geven, het is haar zaak. Als zij beslist van een examen niet mee te doen dan is dat haar volste recht; iedereen heeft trouwens het recht om een examen in 2e zit te doen (en Dorien dacht inderdaad dat dat het gevolg ging zijn).

Alleen kun je je vragen stellen bij het feit dat een examen dan na de lesvrije week mag ingehaald worden als ware het een eerste zit als daar geen geldige redenk voor is, zoals die van Kristof.

Ik ben nog steeds van mening dat daar een echte reden voor moet zijn (ernstige ziekte of sterfgeval => dit werd trouwens boven ook reeds aangehaald als geldige reden); en dat, als je beslist om een examen niet mee te doen, dit in 2e zit moet. Anders is dat niet eerlijk t.o.v. wie wel meedoet en even weinig tijd en even veel stress heeft.

Maar ik verwijt diegenen absoluut niets die dat dan op die bewuste maandag gedaan hebben; tenslotte kregen zij de kans van de proffen en van de faculteit (en wie zou het dan niet doen). En daar zit het probleem; maar, zoals Dries reeds gezegd heeft bij ons in de les, daar komen correcte regels voor. Dan is de zaak toch helemaal opgelost en "heeft de faculteit uit zijn fouten geleerd" (het feit dat ze eenduidigere regels gaan opstellen is toch een bewijs dat ze zelf vinden dat wat gebeurd is niet helemaal kan).


* Ivm anonimiteit; dat is een kenmerk van het internet, met alle voordelen en nadelen vandien. De meeste communicatie op forums als deze (incl. dit forum) loopt volstrekt anoniem. Ik weiger dan ook bewust van dit op te heffen; vooral omdat ik weet dat ik hier absoluut niet enkel voor mezelf spreek.Goed, ik denk dat de anoniemen wel degelijk water bij de wijn gedaan hebben; ik hoop dat dat nu ook voor de ouderejaars en dorien en kristof het geval zal zijn.


Tenslotte, aangezien er nieuwe regels komen, geeft de faculteit zelf toe dat er iets mis was. Daar kan je, volgens mij, evenmin rond.

Anonymous

18-02-2008 20:09:33Schandalig toch dat het dan plots stil blijft... :?Komaan zeg; vanzelfsprekend is het volledig terecht dat Kristof uitstel kreeg. Je typt je berichtje nog geen half uur na hem "dat het opeens stil blijft".


Excuses voor Kristof!

Anne|ies

18-02-2008 23:21:25


Komaan zeg; vanzelfsprekend is het volledig terecht dat Kristof uitstel kreeg. Je typt je berichtje nog geen half uur na hem "dat het opeens stil blijft".


Het refereerde ook al naar het berichtje van Dorien. En om beschuldigingen te uiten ging het anders wel snel genoeg... Je kan niet ontkennen dat het sinds haar berichtje hier toch wel opvallend stiller was eh.

En idd Dorien heeft haar 'reden' niet gegeven, maar uit haar verhaal blijkt wel duidelijk dat het de faculteit is die ongevraagd voor een inhaalexamen zorgt binnen de examentijd... terwijl hier op het forum toch een heel ander verhaal geschetst werd in het begin (U weet wel, die 15 man die niet tegen stress konden en hun examen uitstelden ;)).
Ik vind dat ze voor al die vooroordelen en speculaties ook excuses verdient... maar dat is mijn bescheiden mening; het heeft haar toch duidelijk ook niet koud gelaten?
En er zullen er ongetwijfeld nog zijn die hun examen om een gegronde reden hebben uitgesteld en hier alles meelezen, maar de moed gewoon niet hebben om dat net zoals Dorien en Kristof openlijk te bespreken.

Misschien dat enkele 'ouderejaars' in het begin nogal kortaf hebben gereageerd om die insinuaties in te tomen, maar dat was ook allemaal niet slecht bedoeld hé. Uiteindelijk zijn dat dingen die wij in ons jaar ook hebben meegemaakt, en waarvan we weten dat ze dus vaak uitvergroot worden en vele misverstanden bevatten... zoals ook nu weer is gebleken.
Laat dit dan gewoon een les zijn..ofzo :) En zorg dat de sfeer er blijft inzitten, want als je volgend jaar met enkele jaargenootjes vast komt te zitten in één of ander quasi onbereikbaar perifeer ziekenhuis, dan zal je blij zijn dat je elkaar nog hebt!

Anonymous

19-02-2008 06:33:09

Ok,


Het geval van Kristof laten we volledig buiten beschouwing: want dat is uiteraard niet meer dan terecht.


Ivm de rest: ik vind nog steeds dat het niet correct is dat een student zegt, ik ga mijn examen in tweede zit doen, en dan later een bericht krijgt van de prof of van de faculteit: "op de eerste maandag kunt ge dat komen inhalen als eerste zit". Dat is niet correct; tenslotte geeft de faculteit dat zelf toe. De kritiek van tweeede doc, de anoniemen en de niet-anoniemen vind ik dan ook meer dan terecht. En als ge dit nuchter beschouwt zult ge dat toch zelf moeten toegeven ook.


Maar: en dat staat hierboven ook reeds vermeld. Het is Dorien et al. haar fout natuurlijk niet. Zij kreeg de kans van de faculteit en de proffen; en in die situatie zou ik natuurlijk zelf ook de kans grijpen. Het gaat over het feit DAT ze die kans kreeg. Iets wat in de toekomst niet meer zal gebeuren omdat er (o.m. door dit voorval) nieuwe, duidelijkere richtlijnen komen.

Ik wil me gerust excuseren naar Dorien toe. Zij kreeg een kans die ze in dank aanvaard heeft; en dat is niet meer dan normaal. Dan moest zij al die zever niet over haar krijgen.

Ik excuseer met niet naar de faculteit/proffen toe; die 2 dagen voor zo'n examen geven en daar dan op een louche manier een mouw aanpassen voor sommigen.

Anonymous

19-02-2008 08:40:34

Meisken, wat zit gij hier nu nog altijd te zeggen dat het alleen speculaties waren.


Natuurlijk ging het niet over het geval van Kristof; en natuurlijk was het Dorien haar fout niet.


Maar het blijkt toch uiteindelijk absoluut zo te zijn dat het over meer dan speculaties gaat (studenten gaan niet naar examen "om het in tweede zit te doen" en horen dan later dat ze het "in eerste zit mogen doen na de lesvrije week") én dat het goed is dat studenten hier hun stem over hebben laten horen.


Als ge zo per se wilt dat mensen hier toegeven dat ze fout zaten; begin er dan zelf eens mee.

Jeroen Dekervel

19-02-2008 09:39:59

Niemand heeft toch iemand effectief bij naam genoemd. Het gaat over 15 man; niemand heeft iemand bij naam genoemd; behalve Dorien die (erg moedig en verhelderend) dat zelf deed.
Er is inderdaad niemand bij naam genoemd, maar sommige omschrijvingen zijn zo duidelijk dat zij maar op één persoon kunnen slaan.

Nu goed: ik denk dat iedereen, inclusief de faculteit blijkbaar, doorheeft dat er iets moet veranderen. Blijkbaar is het dus voornamelijk zo dat die laatste fout zat, en niet de examenverzettende studenten.

Geniet nu maar van de eerste eerste weken van het laatste studentensemester. Geloof ons, volgend jaar ben je met heel andere dingen bezig... (misschien is dat ook wel de reden waarom de ouderejaars hier het allemaal een beetje meer relativeren; wij staan al wat verder af van die examentoestanden)

Anne|ies

19-02-2008 09:44:03

Ik heb toch nergens gezegd dat het alleen speculaties waren? Als je even terugleest zie je zelf dat ik 'toegeef' dat er zeker ook zullen zijn die geen gegronde reden hadden..dat is altijd zo, maar je mag gewoon geen veralgemeningen maken; er zijn nu ook mensen aangevallen geweest die het helemaal niet verdienden.

Maar dat dit allemaal serieus is opgeblazen en dat er zeker onwaarheden zijn verteld moet je toch ook toegeven? Er is nooit verteld geweest dat mensen hun examen uitstelden naar 2de zit maar dan plots van de faculteit de kans kregen om het eerder in te halen, dat verhaal kwam pas van Dorien... dus hoe leg je dan een aantal van die anonieme posts uit die er aan vooraf gingen, dat zijn wel 'speculaties' hoor. Als je van iets zeker bent gebruik je toch geen woorden als naar het schijnt/ ik heb opgevangen dat/ er gaan verhalen rond?

En wie heeft ooit gezegd dat de faculteit excuses verdient, ik alvast niet hoor. Ik weet al langer dat het systeem niet altijd eerlijk is...
Het is zeker een frustrerende zaak, en daar mag je nog altijd 'boos' om zijn, maar dan wel op de juiste mensen... op de faculteit 8)

AmplifiedKeos

19-02-2008 10:56:14

Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is voor iedereen.
Zij die zich nog wensen te verontschuldigen kunnen dat bij de betrokken personen doen.

Topic closed.