onderzoek oogbewegingen

Live forum: /viewtopic.php?t=12345

ayla

07-01-2008 10:53:02

't kan zijn dat de vraag mss al eerder gesteld is..
ma p 41 van het NKO boekje
er staat dat je met de bril van Frenzel kan onderzoeken of er ook nystagmus is als de blik niet gefixeerd is. Bij een perifeer vestibulair probleem heb je bij fixatie geen, en zonder fixatie wel nystagmus.
Dan staat er dat dat bij een centraal probleem juist het omgekeerde is, bij fixatie wel en bij geen fixatie geen nystagmus. Hoe komt dit?
txs!