exvraagje

Live forum: /viewtopic.php?t=16243

Elina

26-06-2008 19:44:38

Man van 72 j, hypertensie,... Volledige visusdaling op enkele tellen tijd, dagen ervoor paar keer dat het zicht 'donker' werd, oog is uitwendig normaal,...
-> wat is uw diagnose, wat ziet u op de oogfundus, prognose, behandeling


Wat is uw diagnose?
Eerst dacht ik occlusie A.centralis retinae,
maar door die hypertensie mss toch CVO? :roll:

inewesthovens

26-06-2008 20:10:24

Ik denk toch a centralis retinae occlusie. Want dat is geassocieerd met arteriosclerose en is hypertensie ook geen risicofactor voor arteriosclerose. En ja, dat "in een paar tellen" wijst daar toch ook meer op.

Bart

26-06-2008 20:20:38

denk ik ook, en er is bij die man ook sprake geweest van amaurosis fugax (of kan dat ook bij CVO?)

Neileve

26-06-2008 21:14:57

mss een lijstje met dif diagnoses op het examen maken? kdacht in eerste optie ook a. centralis retinae, maar andere opties lijken mij ook wel min of meer 'n beetje mogelijk.

Lotte

27-06-2008 05:48:56

ik had die vraag, en kvond het toch duidelijk dat het occlusie van de a centralis retinae was. allez, met die voorbijgaande zichtsverminderingen... ik denk dat al zijn casussen (en ook zijn foto's, door de uitleg die je erbij krijgt) echt wel duidelijk zijn!

succes, nog efkes.... :D

Lotte

27-06-2008 05:48:58

ik had die vraag, en kvond het toch duidelijk dat het occlusie van de a centralis retinae was. allez, met die voorbijgaande zichtsverminderingen... ik denk dat al zijn casussen (en ook zijn foto's, door de uitleg die je erbij krijgt) echt wel duidelijk zijn!

succes, nog efkes.... :D