creatinine

Live forum: /viewtopic.php?t=14182

Anonymous

12-05-2008 14:49:56

wanneer moogt ge nu in godsnaam wel die creatinine (plasma) gebruiken en wnr niet??
hij zegt altijd dat ge die moogt gebruiken als patient geen nierlijden heeft, maar dat wete ge toch nog nie als ge bloed trekt, daarom doet ge dat toch??
wanneer best bloed cr en wnr GFR?