Calcium-fosfaat metabolisme

Live forum: /viewtopic.php?t=14471

Kaartje

24-05-2008 12:12:59

Kan iemand mij even op weg helpen met dat calcium-fosfaat metabolisme (en PTH etc), het zit precies een beetje ver weg :oops:

Op pagina 23 van de cursus wordt gezegd dat 90% van het fosfaat dat glomerulair gefilterd wordt, tubulair gereabsorbeerd wordt. Bij verminderde glomerulaire filtratie neemt de tubulaire resorptie van het fosfaat af door een stijging van het circulerend PTH. Waarom stijgt het circulerend PTH, puur omdat het normaal glomerulair gefilterd wordt en nu de GFR daalt, er meer in het bloed achterblijft?

Maar goed, verminderde reabsorptie, zou ik zeggen: verlies van fosfaat en dus hypofosfatemie. Maarrrr, op pagina 25 staat dat toediening van natriumbicarbonaat en calciumsupplementen de hyperfosforemie gunstig be´nvloedt.

Nu, wat ik kan verzinnen is dat je bij een CNI geen hypo- maar hyperfiltratie hebt, en dat je dus een stijging hebt van je tubulaire reabsorptie van fosfaat. Maar hoe past PTH dan in dit plaatje?

OkÚ, iemand die nog volgt :? Kortom: kan iemand mij hieruit redden? :lol:

sudoku

24-05-2008 18:26:03

bij chronische nierinsufficientie:

- stijgt het fosfor: omdat het normaal renaal geklaard wordt
- daalt het vit D: omdat het fosfor hoog is en omdat de hydroxylatie van vit D in de mittochondrien van de proximale tubulus gebeurt
- daalt het calcium: omdat het vit D laag is en omdat het fosfor hoog is (waardoor calcium bindt aan fosfor aan calciumfosfaat ontstaat)
- stijgt het PTH: omdat het calcium laag is (waardoor minder verzadiging van calcium sensing receptor id bijschildklier) en omdat vit D laag is (waardoor de minder negatieve feedback op de bijschildklier)

Door stijging PTH: botdemineralizatie (= poging om calcium te doen stijgen)
Door stijging PTH vermindert inderdaad de relatieve resorptie van fosfor in de proximale tubulus ('de fractionele fosfaatexcretie') maar dit compenseert niet voor de opstapeling van fosfor in het serum tgv verminderde glomerulaire filtratie


Toediening van CaCO3 en NaHCO3 is nuttig: enerzijds om calciumvoorraad aan te vullen, anderzijds om te compenseren voor de metabole acidose (door niet vluchtige zuren die normaal renaal geklaard worden)

Oebechet

25-05-2008 07:46:26

idd fosfor wordt normaal bijna allemaal terug gereabsorbeerd.
CNI: minder filtratie, dus minder fosforklaring uit het bloed. Als de tubulaire reabsorptie doorgaat dan heb je een hyperfosforemie.
aanpassing: onder een GFR van 80 wordt PTH vrijgezet.
PTH zorgt voor - fosfor UIT het bloed (fosfor in het bot en naar de urine door de reabsorptie te blokkeren)
- calcium IN het bloed.

het calcium is gedaald omdat in de eerste plaats geen actief vitD3 meer geproduceerd wordt.

Dus het PTH zorgt voor een correctie van zowel de hyperfosforemie als de hypocalciemie.

Als behandeling kan je dus oraal calcium geven om het PTH wat te helpen met de correctie van zowel Ca en Fosfor.