Nefrotisch Syndroom - dosisaanpassing albumine-gebonden GM

Live forum: /viewtopic.php?t=15022

Anonymous

02-06-2008 20:35:01

Dus je hebt hypo-albuminemie
moet je die geneesmiddelen dan net overdoseren of onderdoseren?
Je hebt hogere vrije fractie van het GM, dus een hogere werking, maar je hebt ook een veel hogere klaring....

totaalconclusie ??

Cl0cKw1S3

03-06-2008 06:28:59

ik denk overdoseren, want veel hogere klaring