casus: man, 63j, 3kg vermagerd, Hb en Hc gedaald,...

Live forum: /viewtopic.php?t=15372

Anonymous

07-06-2008 17:17:22

man, 63j, 3kg vermagerd de laatste 5 maanden, gedaald Hb en Hc, oligurie en dysmorfe hematurie.

De vraag is welke behandeling? Maar k zou ni zo direct een weten over welke pathologie het gaat, iemand?

Cl0cKw1S3

08-06-2008 07:51:23

heel mss membraneuze glomerulonefritis?
uitzaaiing ofzo? ge hebt wel (maar) beperkte microscopische hematurie, maar mss kan een bloeiende tumor de bloedwaarden wel verklaren?

het is maar een gokske

**sofie**

08-06-2008 08:04:18

Zou acute nierinsuffiŽntie kunnen? Prerenaal, door bloeding?
In combinatie met een glomerulaire pathologie uiteraard...
Behandeling? Pt opvullen?

inewesthovens

08-06-2008 08:12:17

Mja, deze casus kan echt alles zijn he, daar hebt ge toch wel meer info bij nodig. Want die Hb en Hct daling kan ook verklaard worden door tekort aan EPO...

Cl0cKw1S3

08-06-2008 09:11:39

ANI zou ook wel goed kunnen, maar waarom vermagering? (al is 3kg niet zo heel veel denk ik) en waardoor dysmorfe hematurie?

waarschijnlijk zullen er nog wel enkele gegevens ontbreken ofzo :-)

Delirium

08-06-2008 10:58:40

Als de pathologie van glomerulaire afkomst is krijg je toch dysmorfe hematurie. RBC komen in een hyperosmolair milieu terecht.

Die 3 kg verlies zou wel eens het resultaat kunnen zijn van bloedverlies (hb, hct) dat gecompenseerd wordt met vochtretentie (oligo-urie?).

Kweet het niet :D

Delirium

08-06-2008 11:04:21

Behandeling zou'k allleszins proberen de pt niet naar anurie laten evolueren. K'zou hem ook bijvullen.

Zou het eigelijk ook niet een hemolytisch uremisch syndroom kunnen zijn ?

seppe

08-06-2008 11:19:03

zouk wel straf vinde, allez ja da moest ge toch maar leze ( dak nog altij moet doen ma bon :) )

Emilie

08-06-2008 16:08:42

Kan Wegener hier ook niet? Die vermagering doet mij daar wat aan denken...

Delirium

08-06-2008 16:40:18

Kan Wegener hier ook niet? Die vermagering doet mij daar wat aan denken...

Ze zeggen niets over de 1ste fase v Wegener (hemoptoe, neusobstructie, bloederige neusloop) of over c-ANCA's in't bloed of niets over longproblemen ofzo dus 'k denk van ni, allť, ik hoop toch dat ze het niet zo smerig zouden spelen :D

thais

08-06-2008 16:50:45

Bij wegener heb je vermagering, maar ook hemoptoe en proteÔnurie normaal en dat staat dan weer niet in de casus, volgens mij is de casus onvolledig. Ik dacht in de zelfde lijn een beetje aan polyarteritis nodosa.

Tom2000

09-06-2008 10:40:54

Mij lijkt het toch meer in de richting van een membraneuze door tumor. Van een bloeding wordt er niet gesproken dus... Normaal weet een patient toch of hij gebloed heeft, dus dan mag dat toch wel in de casus vermeld staan.

Er staat natuurlijk wel niets in dat in de richting van nefrotisch syndroom wijst...

Wegener lijkt anders ook aannemelijk vermits het over verloop van vijf maanden gaat, da's imo toch meer subacuut dan chronisch...