eerste of tweede les: nierfunctie berekenen

Live forum: /viewtopic.php?t=19056

Anonymous

13-06-2009 08:07:44

in de les gaf hij het volgende voorbeeld (ik heb daar fouten bij genoteerd en begrijp het niet op deze manier, dus verbeteringen/uitleg: heel welkom)

stel klaring creatinine: 65ml/min bij jong persoon->gefoefeld met urinecollecie (hoeveelheid creatinine in urine bekijken?)

Clcr= (UxV)/P--> geen 120ml/min......85ml/min (??)

1500mg creatinine uitwateren: als maar 600mg in urinecollectie, dus
1000mg uitwateren (???) gefoefeld, want als je het niet uitwatert,
zou creatinine in bloed gestegen zijn!
2g proteinurie->dan zal het wel 5g zijn, want maar de helft van de urine is binnen.

prote´nurie 24h= proteinurie/creatiniurie als nu maar 750: helft collectie ,dsus helft proteinurie


MMM, ik snap niet waarom 120------85ml/min
en wat doet die 1000mg uitwateren daar?
en in het algemeen begrijp ik hier niet veel van.

Kan iemand mij helpen?

Anonymous

14-06-2009 09:02:31

niemand?