enkele vraagjes van cursus nefro

Live forum: /viewtopic.php?t=19067

s0204014

13-06-2009 17:20:55

1. p.23, 25: bij de symptomen van chronische nierinsuff staat dat het PTH stijgt, dit zorgt bij mijn weten voor meer fosfaatuitscheiding. Op p. 25 staat dan weer enkele keren dat er een hyperfosforemie is... Kan iemand mij uitleggen hoe dat nu juist in elkaar zit met PTH, Ca en P?

2. p.40: bij anti-gbm glomerulonefritis zn er toch antistoffen tegen collageen type VI? (en niet tegen type IV zoals er op pg 40 staat, tegen type IV is toch bij Alport...)

3. p.55: dat bij embolisatie antistolling is aangewezen, kan ik begrijpen, maar waarom is dit juist een oorzaak van cholesterolembolen (en mag je daar dus geen ontstolling doen)?

4. p.56: waarom geven verhoogde angiotensine spiegels prote´nurie?

Heel fel bedankt!

plankthony

15-06-2009 09:21:50

1. Volgens mij gaat dat als volgt in zijn werk :
Ge hebt een daling van uw aantal functionele nefronen, waardoor ge minder fosfaat kunt uitscheiden vandaar dus die hyperfosfatemie. Hierdoor gaat ge in uw bloed meer geioniseerd Ca hebben dat daaraan gaat binden. Ge zit dan met een hypocalcemie. Door die hypocalcemie gaat ge uw parathyroidea stimuleren om meer PTH aan te maken. Dat zorgt ervoor dat er

a. meer Ca gereabsorbeerd wordt
b. minder fosfaat gereabsorbeerd wordt
c. meer Ca uit het bot vrijgemaakt wordt

Door die hypocalcemie gaat er ook meer Ca vanuit de voeding moeten opgenomen worden, waarvoor ge Vit D nodig hebt. Aangezien de nier zijn functie verlies gaat er ook minder actief Vit D aangemaakt worden, waardoor er minder Ca uit de voeding gehaald kan worden. Hierdoor kunt ge enkel en alleen uw hypocalcemie oplossen door Ca uit uw bot te halen, waardoor het afzwakt en ge renale osteodystrofie krijgt.

Anonymous

15-06-2009 10:36:07

ontstolling gaat gewoon niet helpen bij cholesterolembolen, er staat ni da da gau uitlokken he
en ik denk da het type vier is, kweetni of ge daar type zes hebt...
en alport heeft gewoon een afwijking in da collageen! slechts tien procent ga antistoffe make na transplantatie, das trouwens appele me pere vergelijke, twee verschillende aandoeningen.

s0204014

17-06-2009 15:38:01

er staat:
de laatste tijd ziet men frequenter cholesterolembolen, vaak in aansluiting met een endovasc procedure of na starten van anticoagulatie