Straling en radio isotopen

Live forum: /viewtopic.php?t=17313

Anonymous

13-01-2009 16:33:42

Verbeke
Eerste vraag

5 stellingen waarvan je moest zeggen of ze juist of fout waren en zeggen waarom. Die ik mij nog kan herinneren waren:

De effectiviteit van hoge LET is onafhankelijk van de aanwezigheid van zuurstof (was juist)
Schade aan DNA door starling kan hersteld worden (is ook juist)
Lymfocyten zijn weinig stralingsgevoelig (fout)
De effectiviteit van straling is enkel afhankelijk van de dosis (ook fout)
de laatste ontglipt mij :)

Tweede vraag
Verklaar de functionele veranderingen van weefsel door staling

Derde vraag
uitleggen van uw molybdeen, technecium generator

Van Laere (is echt ne hele sympathieke vent)

1. Uitleggen van natuurlijke bronnen van ioniserende straling
2. Ionisatiekamer uitleggen en vergelijken met andere persoonsdosimeters
3. Uitleggen van hoe je deffect in longperfusie en ventilatie kan aanduiden

L*tte

19-01-2009 17:01:33

Verbeke:

1. Leg het effect van straling op de dunne darm uit aan de hand van het compartimentalisatiemodel.

2. Bespreek het metabolisme en de toxiciteit van tritium.

3. Waarvoor worden volgende radiofarmaca gebruikt:
Tc-MAG3, Tc-MAA, NaI(123), Tc-HMPAO

Van Laere:

1. Bespreek kort beta(-)-straling, geef een voorbeeld van een radionuclide en een biomedische toepassing.

2. Leg het principe uit van thermoluminescentiedosimeter.

3. Leg het principe van SPECT en geef een aantal verschillen met PET.

L!jntje

20-01-2009 15:03:45


1. Leg het effect van straling op de dunne darm uit aan de hand van het compartimentalisatiemodel.


Over deze bleef ze maar doorvragen!

btw, 'hij' is heel erg vriendelijk en op't gemak, eerder een koffieklets. Bij 'haar' is het eerder een verhoor.

Raf*

20-01-2009 21:23:20

krijg je bij haar ook punten voor de dingen die ze zelf verteld ? :P
dat zou wel van pas kunnen komen ... :D

MikhaiL

22-01-2009 13:06:26

inderdaad, over die vraag over den dunne darm bleef ze bezig. Echt een kruisverhoor, ik voelde mij echt dom.

Bosnimf

11-01-2010 11:19:24

Het vrouwmens:

1)Verschil tussen mitosedood en interfasedood
2)Wat is de kans op genetische schade, hoe bepaald men deze? (directe methode en verdubbelingsmethode)
3)Geef 3 isotopen, waarom ze geschikt zijn, welk ligand dat kan binden en wat ze dan kunnen onderzoeken. Vb: Tc -->albumine --> ejectiefractie
Was vrij simpel!

Het manmens:

1)Leg positronverval uit, geef medische toepassing en voorbeeld van atoom.
Bijvraag: Hoe verkrijg je de energie van gammestralen : E=mc^≤
2)Leg ionisatiekamer uit, geef drie doelgebieden (ofzoiets) en vergelijk met andere persoondosimeters (ofzoiets)
3)Geef gammacamera en SPECT en vergelijk deze
Ik vond dit niet zo simpel!

bakkie

22-01-2010 10:58:54

Van Laere:

Bespreek beta-min straling, geef een nuclide en een biomedische toepassing.
Bespreek thermoluminescentie dosimetrie, vergelijk met andere methodes.
Bespreek botscintigrafie met Tc-bifosfonaten, welk voordeel biedt 3D-SPECT hierbij? Bijvraag: verklaar waarom dit (niet) kan gebruikt
worden voor evaluatie van botmetastasen bij borstkanker, multiple myeloom, osteomyelitis, longmetastasen en lage rugpijn.

Verbeke:

Leg het effect van straling op de dunne darm uit aan de hand van het compartimentmodel.
Bespreek metabolisme en toxiciteit van tritium.
Voor wat worden deze radiofarmaca gebruikt? Tc-MAG3, Tc-Macro Aggregaten, NaI-123, Tc-HMPAO

Die bleef echt maar doorvragen! Supertip: nie zeggen da ge iets gokt voor als het daarna juist blijkt te zijn...

allworth

26-01-2010 11:54:46

Verbeke ;

1) 5 stellingen ; juist of fout ? + geef korte uitleg

- Schade aan DNA door straling kan hersteld worden
- Effectiviteit van hoge LET is onafhankelijk van de aanwezigheid O2
- Lymfocyten zijn stralingsgevoelig
- Effectiviteit straling is enkel afhankelijk van de dosis
- Gefractioneerde straling brengt meer schade dan 1malige bestraling

2) Verklaar de functionele veranderingen in weefsel door straling

3) Uitleggen 99M0-99mTc99 generator

Van Laere ;

1) Wat zorgt voor attenuatie? Lineaire attenuatiecoefficient; definitie. Welke interacties treden op?

2) Geef definitie en verschil Dosis, Relatieve Dosis, Effectieve dosis. Geef wettelijke limieten voor de beroepsgroep

3) Noem een voorbeeld + principe van het gebruik van nucleaire geneeskunde toegepast op het hart

richie

26-01-2010 17:37:31

Verbeke:
1) Wat zijn de stralingseffecten bij bestraling van de darm?
2) Met welke gegevens kan men de stochastische effecten bepalen bij de mens.
3) Geef biologische verdeling van TcO4- en leidt enkele toepassingen af.

Van Laere:
1) Leidt transiŽnte evenwicht af uit de formules en geef voorbeeld.
2) Geef de limietdossisen van BelgiŽ (globaal en gedeeltelijke). Wat is het risico om een fatale kanker te krijgen bij een jaarlijks gemiddelde natuurlijke bestraling en bij maximale bestraling van beroepshalve mensen. ( das P(fa)=0,05/Sv x bestraling(mSv) )
3) Geef 3 voorbeelden in de nucleaire geneeskunde voor hersenonderzoeken