Radio-isotopen

Live forum: /viewtopic.php?t=21507

stefanie_

21-01-2011 15:31:11

20/01

Verbeke:
- Geef de stralingsschade aan de dunne darm, doe dit via het compartiment model.
- Wat is het risico op genetische effecten? Hoe berekent/bestudeert men dit risiso?
- Geef enkele veiligheidskabinetten, geef telkens de luchtstromingen weer. Welk effect heeft dit op mens, experiment en milieu?

Van Laere:
- Geef de stabiliteitslijn weer met een grafiek, geef waar er welk soort verval is, geef een voorbeeld van elk soort verval.
- Leg uit hoe thermoluminescentie werkt, geef nog andere dosimeters en hun toepassingen.
- Geef enkele radionucliden waarmee men de schildklier kan bestuderen.