Radio-isotopen VR 28/01 om 08:30u

Live forum: /viewtopic.php?t=21575

Dominique

28-01-2011 17:46:41

Je komt binnen. Voorste studenten kiezen 2 enveloppes (1 per prof) die de vragen bevatten.

Verbeke

(duurt lang, soort kruisverhoor, voelde me ongelooflijk dom tijdens en na dat examen van haar. Tzullen allicht de vragen zijn geweest die over het duidelijkste deel van de cursus gingen.)

Verklaar waarom men voornamelijkk een gefractioneerd bestralingsmodel gebruikt voor de bestraling van tumoren. Wat zijn de pro's en de con's.

Bespreek toxiciteit en metabo van tritium

Juist of fout en waarom
==> om risico op tumorinductie te kennen gebruikt men verdubbelingsmethode
==> relatief risicomodel kijkt niet enkel n,aar straling maar ook andere dingen
==> De voornaamste bron van onderzoek naar straling op de mens waren de atoombomproeven
==> de verdubbelingsdosis voor de mens is 100mSv

Zoals je ziet, een heel examen over hetzelfde. Je zal maar gezien zijn dan ... :?

Van Laere

(Sympathieke man, aangenaam om examen bij te doen, kent tenminste wel enige vorm van empathie en emotie itt eerstgenoemde)

Bespreek attenuatiecoŽfficient. Welke factoren bouwen deze op? Bespreek deze factoren en schets ze in een grafiek.

Bespreek geabsorbeerde dosis, equivalente dosis en effectieve dosis. Geef ook de limieten voor beroepshalve blootgestelde personen.

Bespreek nucleair geneeskundig onderzoek van hat hart in 1 blad. Leg het principe zeker uit.

Leek bij sommigen heel veel moeite te doen om er toch alles uit te krijgen. Geen bang hebben voor hem

marjolein

29-01-2011 09:30:54

Bij de eerste vraag van Van Laere: grafiek moet relatie energie en attenuatie tonen.

leob

01-02-2011 17:04:49

Verbeke
- Die grafiek van RBE vs LET straling. Leg uit, duid aan op de xas (hoeveel LET) neutronen, alfa 5MeV, Cobalt-60, UV.
- Hoe werden stochastische verschijnselen bestudeerd
- Wat gebeurt met (99mTcO4)- in het lichaam en geef toepassingen

Van Laere
- Natuurlijke stralingsvormen, geef, bespreek. Zeg ook hoe ze vervallen (alfa...). Vben
- filmdosimeter, bespreek nauwkeurigheid, toepassingen, en vergelijk met andere persoondosimeters
- Beeldvorming van de hersenen: geef voorbeelden ofzo.

Caatje-smurf

01-02-2011 21:20:44

van laere:
-transient evenwicht; afleiden en voorbeeld
-maximum blootstelling bij de algemene bevolking(globaal en voor de afzonderlijke lichaamsdelen)
-botscintigrafie uitleggen en hoe kan spect het verduidelijken, met als bijvraag kan scintigrafie worden gebruikt bij (doel en methode); metastasen, lage rugpijn, ontsteking aan een gewricht en nog 2 dingen

Verbeke:
-effecten van bestraling op de darm
-5 radioactieve stoffen, welke het toxisch waren
-geef 3 radioactieve stoffen, leg uit waarom ze goed zijn als stof voor in het lichaam en geef een toepassing

Zoiets was het geloof ik..