vragen 23/01/12

Live forum: /viewtopic.php?t=22383

Cleo

24-01-2012 10:51:10

Verbeke:
1. Duid aan welke van onderstaande beweringen juist zijn of niet.
Leg uit waarom
- Bij gefractioneerde bestraling gaan er meer cellen dood dan bij een eenmalige dosis (F)
-Het biologisch effect is enkel afhankelijk van de dosis (F)
-Lymfocyten zijn niet gevoelig aan straling (F)
-Stralingsschade aan DNA kan hersteld worden door de herstelmechanismen in de cel (J)
-Zuurstof speelt geen rol in het versterken van het effect van hoge LET straling (J)

2. Welke effecten treden op bij totale lichaamsbestraling aan lage dosis?
(foetale en prenatale effecten uitleggen)

3. Geef 3 farmaca die gemerkt worden met 99mTc en waarvoor ze gebruikt worden

Van Laere:
1. Gegeven: de vgl van A1 en A2. Leg uit aan de hand van seculair evenwicht. Breng de nodige vereenvoudigingen aan waar nodig.

2. Wat is de fatale kanker coefficient ? Wat is het risico op kanker bij een eenmalige blootstelling van 5 mSv? Wat is de niet-fatale kankercoefficient?
Bijvraag: Wat is het risico op kanker voor beroepshalve blootgestelde personen? Is de kankercoefficient voor hen groter of kleiner? antw: kleiner want er worden geen kinderen meegerekend voor dit beroep en wel voor de gewone coefficient

3. Leg het principe uit van 18FDG PET
Voor welke van onderstaande onderzoeken zou je dit kunnen gebruiken en waarom: ontsteking van de grote bloedvaten- levertumoren - hersentumoren - longtumoren - infectie van een heupprothese