Examenvragen 2011

Live forum: /viewtopic.php?t=21932

marjolein

17-06-2011 09:53:05

Voor zover ik mij nog herinner (en ik het mij juist herinner):

Bij een nash evenwicht:
- is er minstens één persoon met dominante strategie in het evenwicht
- kan er eventueel geen dominante strategie zijn
- hebben beide personen dominante strategie

Bij het nash evenwicht is er ten opzichte van het cournot evenwicht
- hogere output en lagere prijs
- hogere output en hogere prijs
- lagere output en lagere prijs
- lagere output en hogere prijs

Het vrijbuitersprobleem bij publieke goederen komt door:
- dat niemand kan worden uitgesloten
- iedereen betaalt belastingen
- de overheid produceert de goederen
- ...


Een spel gegeven (teken het zelf maar uit want de layout is niet fantastisch):
A, B....................C, D
E, F.....................G, H

C, D is een evenwicht bij deze voldoende voorwaarden:
- C>G en D>B
- C>A en D>H
- C>B en D>A
- ...

Een spel gegeven (precieze cijfers weet ik niet meer) van 2 landen die of naar Zuid- of naar Oost-Europa exporteren. De vraag is dan welke evenwichten er zijn
- 1 evenwicht: allebei naar Zuid
- 1 evenwicht: allebei naar Oost
- 2 evenwichten: één naar Zuid en één naar Oost
- geen evenwichten

Aanvullen die handel!

Anonymous

17-06-2011 11:10:33

-Nash evenwichten
-Monopolist vs perfecte mededinging
-Prijsverlagingen en V/A curve
-MK voor staalproductie is even hoog voor twee markten, edoch E voor binnenlandse markt lager dan E voor export. Wat is de reactie van de fabrikant?

Anonymous

17-06-2011 13:27:48

Ben niet helemaal zeker dat dit de juiste getallen zijn allemaal en ik heb het ook ni nagerekend, maar dit is hoe ik het mij ongeveer herinner. Ge kunt er alleszins een idee mee krijgen van wat ze zoal vraagt.

dEUS treedt gratis op voor music for life in een stadium met plaats voor 60 000 man. Vraagcurve is Q(v)=100 000 - 1000 * P. Winstmaximaliserende prijs?
a)25
b)40
c)60
d)100

Welke uitspraak geldt zowel voor monopolistische en volmaakte mededinging?
a) Homogene producten
b) MK snijdt GK door diens minimum
c) Differentiatie van producten
d) vrije toetreding op lange termijn

Marktsegmentatie:
Q(1)= 19-0,02*P(1)
Q(2)= 32-0,08*P(2)
TK= 50Q+2000
Wat is de winst vd monopolist?
a)0
b)900
c)4500
d)6000

De prijselasticiteit van de vraag naar treintickets is -2, de kruiselasticiteit met brandstofprijzen is 2,5. De verkoop van treintickets moet 25% naar omhoog. Wat moet daarvoor gebeuren?
a) P(ticket) -7,5% of P(brandstof) +10%
b) P(ticket) -12,5% of P(brandstof) +10%
c) P(ticket) -7,5% of P(brandstof) +12,5%
d) P(ticket) -12,5% of P(brandstof) +12,5%

Q(a)= -6 + 4*P
Q(v)= 12 - 2*P
Belasting per eenheid van 3. Wat is de opbrengst voor de overheid?
a) 6
b) 12
c) 15
d) 18

Juless

18-06-2011 07:21:07

Het vrijbuitersprobleem bij publieke goederen komt door:
- dat niemand kan worden uitgesloten
- iedereen betaalt belastingen
- de overheid produceert de goederen
- de MK voor extra consumptie is 0

Juless

18-06-2011 07:24:23

Consumentensurplus bij perfecte mededinging is:
0
maximaal
kleiner dan 0
groter dan 0

De inkomenselasticiteit van de vraag is:
- de absolute verandering van het inkomen bij een absolute verandering van de gevraagde hoeveelheid
- de absolute verandering gevraagd hoeveelheid bij een absolute verandering van de gevraagde hoeveelheid
- de procentuele verandering van het inkomen bij een procentuele verandering van de vraag.
-de procentuele verandering van de gevraagd hoeveelheid bij een procentuele verandering van het inkomen

Anonymous

18-06-2011 08:09:40

Die vorige vraag moet bij perfecte prijsdiscriminatie zijn...