biofysica 26/01

Live forum: /viewtopic.php?t=3903

Cara_1

26-01-2006 12:10:18

ben net terug van het examen. slechte examen van mijn leven vrees ik dus maar even mijn steentje bijdragen om het voor jullie nog zo goed mogelijk te laten gaan :lol:
mondeling:
1) leg uit wat er gebeurt met een deeltje
a in een magnetisch veld
b in een elektrisch veld
leg uit de werking van de cyclotron en de snelheidsfilter
2) Hoe kan men verklaren dat de capaciteit van een condensator toeneemt als we er een isolator tussenplaatsen?
oefeninge:
2 grote:
1) Mien houdt een blokje dat op een helling tegen een veer ligt vast zodat de veer over 2cm is samengedrukt. de veer is onder aan de helling vast gemaakt. massa van het blokje is gegeve, wrijvingscoefficient van het blokje met de helling is gegeve, de hoek die de helling maakt met horizontaal vlak, de veerconstante...miss nog iets anders da weet ik ni meer. bereken over welke afstand het blokje omhoog zal bewegen als mien de veer los laat.

2) gegeven: een tekening van een kring met 3 weerstanden, een bron, een condensator en een schakelaar die in stand 1 en 2 gezet kan worde. op t=0 sluiten we de schakelaar in stand 1. er loopt stroom door een weerstand naar de condensator (dit leidt je af uit de tekening) na 15s zetten we de schakelaar in stand 2 (er wordt dan een lus gevormd waarin een condensator en een weerstand staat, deze lus staat nu niet meer in contact met de bron (miss een wat onduidelijke uitleg maar dit moet je zien aan de tekening die gegeven werd :lol: ))
a) bereken de stroom in functie van de tijd tot 15 sec
b) hoe evolueert de stroom als we de schakelaar in stand 2 zette?
c) teken een grafiek van de stroom over de condensator in functie van de tijd voor t=0 tot t=20

kleine vraagjes:
een massa van 200g hang in een punt opgehange aan een touw (l=0,75m) en beschrijft een cirkelbaan met straal ... (weet ik ni meer) als het touw een hoek maakt van 20 is de snelheid van de massa 0. bereken de spankracht van het touw in dit punt.

een kogel met massa 20kg wordt uit een kanon met massa 500kg geschoten. de energie die hierbij vrijkomt is 20 kJ. ga er van uit dat deze energie volledig gaat naar kinetische energie van de kogel en het kanon. wat is de snelheid van de kogel en van het kanon als de kogel er uit geschoten wordt?

jan duwt een blokje omhoog op een helling over een afstand van 12m. de hoek van de helling met het horizontaal vlak is gegeve, de massa van het deeltje ook. wat is de arbeid die jan levert?

een ideaal gas in een vat met een zuiger. we verplaatsen de zuiger zodat we gaan van V=3dm naar V=1dm wat is de arbeid geleverd door het gas?

als ik er nog weet zal ik ze er nog op zetten. en neem de kleine vraagjes ni te serieus het kan echt goed zijn dat er een foutje in staat, dat ik er een gegeven ni bij gezet heb ofzo. ik heb ma opgeschreve wa ik mij herinner er van he 8) die andere vrage (theorie en grote oefeninge) kloppe wel :lol:

Lott_

26-01-2006 15:42:06

Geweldig, merci :D

En is de jos wa vriendelijk? of werkt hem wa tege? krijgde veel bijvraagskes op het mondeling? moete alleen uwen theorie bij hem uitlegge of kijkt hij ook naar die ander vrage?

:dada:

Cara_1

26-01-2006 16:12:55

ne sympathieke gast de Jos zij maar zeker! :lol: haha nee echt hij was heel vriendelijk want mijn tweede vraag kon ik ni zo goe en hij heeft mij nixke uitgelache :wink: ge krijgt wel bijvraagjes ma echt alleen over u vrage. zo als ge aant vertelle bent vraagt hem es iets over hetgeen wat ge aant zegge zijt ma ni ineens over iets anders ofzo. ge moet alleen uwe theorie kome vertelle, de rest moete hebde ni eens bij ont mondeling dus daar zegt hij nix over. en hij zegt eigelijk direct een beetje hoe ge het gedaan hebt dus da wete dan ook al weer direct :lol: succes h !

Senne

26-01-2006 16:40:44

Ge komt binne in een zaaltje en daar krijgt ge ineens al uw vragen, theorie + oefeningen. En ook een formularium, dus als ge uwe theorie ni goe kunt plaatsen of twijfelt aan wa ge moet bekomen ofzo, kunt ge wel nog efkes in uw formularium kijken wa ik wel handig vond :)
Dan krijgt ge tijd om aan alles wa te werken, en dan begint hij ieder om de beurt in volgorde af te gaan om uw theoriestuk uit te komen leggen.
Bij mij begon em met een slechte mop over drugs en koffie maar hij was wel redelijk vriendelijk... :P
Ook al had ik juist diene vuile axon da ik een beetje had overgeslagen :) Dus ik kon daar ni al te veel over vertellen, en hij zei wel da da ni zo goe was, maar 2de vraag was wel beter (toon de wet v arbeid en kinetische energie aan)
Hij kijkt dan efkes naar uw afleiding of die juist is, en stelt dan wa vragen bij stapkes hoe ge van het een naar het andere komt enzo.
Oefeningen waren ook wel ni zo simpel!

Lott_

26-01-2006 16:43:54

Ok, dankuwel :D

Zal toch blij zijn als da :shock: exaam :shock: voorbij is :?

xxx

Anonymous

27-01-2006 23:04:35

Wat is just de punten verdeling van examen fysica?
staat theorie op meer punten an de oefeningen of??

Cara_1

28-01-2006 07:50:26

bij de theorie krijg je 2 vragen: de eerste staat op 4punten, de ander op 2punten. het practicum van tijdens het jaar staat op 2punten. 6 kleine oefeningetjes opt exaam staan elks op 0,5punt en dan zijn er nog 5 kleine oefeningen die elks op 1punt staan. De twee grotere oefeninge staan elks op 2punten

L!jntje

29-01-2006 09:38:48


...
Bij mij begon em met een slechte mop over drugs en koffie maar hij was wel redelijk vriendelijk... :P
...Kwestie van het humorgehalte van deze topic iets hoger te krijge...
Vertel de mop eens :lol: :lol: :lol:

Senne

29-01-2006 10:08:23

Het zal er niet zo vooruit op gaan ze :P
Hij was juist koffie aant maken met zijn koffiemachien toen ik binnenkwam, en hij zei iets van: We moeten wakkerblijven he! En ik gebruik koffie he, legale drugs! Anders beginnen ze misschien vragen te stellen :slap:

L!jntje

29-01-2006 16:40:47

Het zal er niet zo vooruit op gaan ze :P
Hij was juist koffie aant maken met zijn koffiemachien toen ik binnenkwam, en hij zei iets van: We moeten wakkerblijven he! En ik gebruik koffie he, legale drugs! Anders beginnen ze misschien vragen te stellen :slap:Jos is toch echt een leukerdje....een schatje...dat wordt nog lache zaterdag (JA, U LEEST HET GOED, grrrrrrrrrr)

Toch nog iedereen heeeeeeeeel veel succes met jos en/of andere vakken!!!

Lott_

29-01-2006 19:07:20


Jos is toch echt een leukerdje....een schatje...dat wordt nog lache zaterdag (JA, U LEEST HET GOED, grrrrrrrrrr)

Toch nog iedereen heeeeeeeeel veel succes met jos en/of andere vakken!!!


Ocharme... maar dan zijde wel bij de laatste, dan zal em wel zeker goed gezind zijn :wink:


Vraagske, want ik kan er nimmer aan uit: moete nu wel iets kennen van trillingen of toch weer ni? omda hij bij de artsen gedempte trilling had gevrage... ????????? dus gedempte trilling wel leren?? :?
of moete de artsen andere dingen kennen dan ons... pffff :roll: ingewikkeld

Alvast merci :D :dada:

Senne

30-01-2006 08:14:32

Leer gewoon die 33 vragen van op toledo. En daar staat da van die trillingen niet bij dus :P

Cara_1

30-01-2006 11:24:32

had iemand van arts hore zegge dat zij dat wel moeste kenne. dus miss daarom want ik dacht ook dat wij da ni moeste