te kennen?

Live forum: /viewtopic.php?t=16482

Anonymous

19-11-2008 21:05:48

Peerlinck: blz. 52 tem 63: hebben wij dit gezien in de les?
te kennen??

Domana

20-11-2008 07:26:12

Ik zou gokken van wel omdat we dit in POKC's wel gezien hebben

Anonymous

21-11-2008 13:37:06

In POKC's ???
In dewelke dan wel?

Domana

20-12-2008 15:04:27

ondertussen is het ook in theorie gegeven de laatste dinsdag.

Deze mededeling vond ik terug op toledo.
Thu, Oct 25, 2007 -- Dia's Prof. Peerlinck stollingssysteem en VTE

De dia's van Prof. Peerlinck over het stollingssysteem en veneuze thromboembolie zijn beschikbaar onder respectievelijk de OLA truncus communis en vaatpathologie.

Het is niet de bedoeling dat jullie het stollingsschema kunnen afdreunen. Het begrijpen wordt wel gevraagd, eventuele vragen hierover zullen vergezeld worden door dit schema.

In de les veneuze trombo-embolie hoeven jullie de beslisbomen en de klinische scores ook niet van buiten te leren.

De datum is nog van vorig jaar maar ik hoop dat deze ook nog voor ons geldt??