peerlinck

Live forum: /viewtopic.php?t=19732

Anonymous

25-12-2009 21:28:54

Enkele vraagjes:

Juist wel of juist geen ballondilatatie bij verkalkte gecompliceerde plaque?

(Peerlinck) Waarom/ be´nvloedt hartfalen de respons op Warfarine (vitKantagonist)?

Wat is een 'free floaty'trombus? Hierbij mag je geen VCfilter plaatsen.

Hoe kan je een chronisch tromoembolische pulmonaire hypertensie herkennen op echocardio. (behalve dan een gedilateerd rechter ventrikel)?

dank bij voorbaat