Metaal in de MR?

Live forum: /viewtopic.php?t=19796

Luk

30-12-2009 20:18:09

Ik dacht altijd dat metaal verboden was in een MR toestel?

("als ge een schaar langs een MR zou laten vallen, zo zou deze de grond niet raken maar meteen in het toestel vliegen; zo krachtig is een MR")

Maleux p4: "kunnen KST beelden geartefacteerd worden door metaal in het onderzoeksveld (cfr heupprothese, operatieclip, stents)"

Dries V

30-12-2009 22:10:41

Het 'metaal' in prothesen is van die aard dat het niet magnetisch is, en dus ook niet afgaat bij metaaldetectoren, maar wel artefacten oplevert op NMR.

Speciaal metaal dus, terwijl NMR gewoon metaal aantrekt.

Net zoals pacemakers, ICD's of hoorapparaten: die zijn niet gemaakt van magnetische stoffen, maar kunnen ontregeld worden door de magnetische straling.