Examenvragen 2009

Live forum: /viewtopic.php?t=18418

bossn

23-05-2009 19:30:18

Kennisvraag:
Bespreek de vormen van hedendaags ongeloof die er nog bestaan buiten het atheïsme.

Reflectievraag:
Hoop is enkel mogelijk in een levensvisie waarin het interpersoonlijk vertrouwen centraal staat.


Vriendelijke prof; t is een typisch examen religie cfr examens filosofie en ethiek indertijd.
Denk wel van wat ik zo hoor van andere mensen dat de voorbeeldvragen van voriger jaren (cfr word document elders op het forum) wel dezelfde zijn als deze van dit jaar.

gebruiker

28-05-2009 08:23:46

Theorievraag:
Men kan in het Christelijk geloof slechts stamelend spreken over een leven na de dood. Wat betekenen de begrippen 'Hemel' en 'Hel'

Reflectievraag:
Lijden is zinloos, maar lijden kan ook een zekere zin ontvangen.

Stockholm Syndrom

28-05-2009 13:14:47

theorie: bespreek het proza en poezie stuk in het boek Job

reflectie: gezondheid wordt gezien als ultiem heil met quasi-religieuze eigenschappen

Anne|ies

03-06-2009 13:39:59

- Het blijven aanspreken van god tijdens lijden is belangrijk. Licht deze visie toe en verklaar waarom ze zo eigen is aan het bijbels-christelijk geloof.

- Becommentarieer het volgend tekstfragment uit De Standaard Magazine n.a.v.het succes van de New Age bestsellers van James Redfield, De celestijnse belofte: "Al één miljoen boeken worden verkocht: ook de lage landen zijn in de ban van de celestijnse rage, op gang getrokken door het succesboek van James Redfield. De kerken lopen leeg, maar het heimwee naar de Hof van Eden blijft. Vandaag knutselt iedereen aan zijn geloofje voor eigen gebruik. 'We zijn allemaal zielen op zoek naar onszelf'.".


Halleluja... :tuturu:

P. Deppy

03-06-2009 14:07:59

Bespreek de volgende stelling van Marc Gijsen :
Als God bestaat, dan moet het wel een ongelooflijke sadist zijn!

Anne|ies

03-06-2009 14:34:01

Marc? :)

Anteke

03-06-2009 16:46:01

- Al eeuwenlang worden mensen aangetrokken tot het idee van leven na de dood. Welke diep-menselijke strevingen spelen hierin een rol? Welke modaliteiten ken je?

- Bespreek:
Dat lange citaat van Dorothee Sölle (dat in de cursus staat bij dat van Brantschen) van verkorte rouwtijden en geen tijd voor lijden, dat dergelijke blindheid alleen kan bestaan in een maatschappij waar het vanzelfsprekend is dat men niet lijdt, of zoiets :-)

s0170551

03-06-2009 17:08:39

kennisvraag:
bespreek het ethisch appèl dat uitgaat van de parabel van de Barmhartige Samaritaan (volgens R Burggraeve)

inzichtvraag:
een leven zonder lijden bestaat niet. Bespreek?

bijvraag:
hoe komt het dat de mens meer lijdt als dieren?

hyalineke

03-06-2009 18:09:56

1. Bespreek de verbindingen die volgens Desmet mogelijk zijn tss het lijden en de menswaardigheid

2. how come dat mensen in de postmoderen cultuur gedwongen worden tot agnosticisme?

Astrid

04-06-2009 18:22:45

Kennisvraag:
de eigenheid van het christelijk godsgeloof en het verschil met religie, zoals vb New Age

Reflectie:
De technologische aanpak is de totaalmenselijke zorg aan het voorbijsnellen. (daar kwam het toch op neer :))

Anke

05-06-2009 08:05:16

Kennisvraag: Bespreek het ethisch appel dat uitgaat van de lijdende in het verhaal van de barmhartige samaritaan. Wat is de ethische grondkeuze? Wat betekent moreel goed en moreel kwaad?

Inzichtsvraag: Bespreek de stelling van Brantschen: De mens kan niet meer lijden in onze maatschappij

muzikantje

10-06-2009 15:46:53

kennisvraag: bespreek het atheïsme

bespreek: spiritualiteit is een vreemde eend in de medische bijt.

Igorrio

11-06-2009 06:09:23

kennisvraag: bespreek de motieven van de christenen voor het verrijzenisgeloof

reflectievraag: bespreek de uitdrukking van Thorton Wilder ivm die mooie kant van het tapijt waarvan wij op den achterkant leven...

s0170693

13-06-2009 12:59:44

Hoeveel tijd krijg je ter voorbereiding?

Bedankt !

Anne|ies

13-06-2009 13:12:32

Genoeg!

Er zijn er die al na een kwartier gaan, maar ge kunt gerust effe blijven zitten, meestal is de laatste na een dik uur wel buiten

Ge moet het toch allemaal vertellen, dus alles voluit opschrijven heeft geen zin...

Hélène

17-06-2009 08:33:49

- bespreek begrip naaste in parabel samaritaan. Geef ook toelichting hoe Burggraeve interpreteert dat je lijdende mensen niet alleen mag laten.
- reflecteer: pijn vraagt niet altijd om pijnstillers om gestild te worden.