god blijven aanspreken bij lijden

Live forum: /viewtopic.php?t=21294

Rien

05-01-2011 18:13:14

•Het blijven aanspreken van god tijdens lijden is belangrijk. Licht deze visie toe en verklaar waarom ze zo eigen is aan het bijbels-christelijk geloof.

Dit was een examenvraag; op pg 70-71 staat precies niet echt waarom.
Is het omdat "aanspreken" laat zien dat je gelooft. En als je gelooft, is er een hoop, en dat kan je bijstaan in het lijden?

Help;)

jo

05-01-2011 20:18:37

Daar staat toch wel het antwoord??? alles wat onder dat titelke komt zou ik zeggen, al denk ik niet dat ik me dat nog allemaal zo mooi herinner tegen het examen :)

Het komt erop neer dat je God moet blijven aanspreken. Je mag boos zijn, brullen tegen God, zoals Job deed op het einde van dat verhaal. Maar je moet Hem aanspreken, zo blijf je geloven in Hem.
Als je dus boos bent op iemand, of teleurgesteld bent in iemand, dan impliceert dat dat je ook gelooft dat er Iemand bestaat/is/aanwezig is...