traditie/overlevering wezenlijk element in christelijk..

Live forum: /viewtopic.php?t=22296

frederik123

06-01-2012 21:13:39

Bespreek: in het christelijke godsgeloof vormt de traditie/overlevering een wezenlijk element ?

==> He? Wat wordt bedoeld met deze vraag?

Gaat dit dan over het feit dat god zich openbaart, de mens dit alles aanhoort en hierop ingaat en zich met andere woorden 'overlevert' aan een concreet levensengagement met god?

Zo zou je dit nog kunnen interpreteren. Maar wanneer de vraag luidt om de traditie in het christelijk godsgeloof te bespreken ..., blijft het stil.

Misschien dat een verlichte geest me hier kan helpen? :-)

Eline22

07-01-2012 07:34:37

Ik zou mijn antwoord hier formuleren in het licht van 'de openbaring'.

God openbaart zich op verschillende manieren aan de mens. God geeft het eerste woord en de mens moet alleen antwoorden. Deze moet wel bereid zijn om een engagement aan te gaan met God.
Hoe openbaart God zich? We denken hier aan de Bijbel, mijns inziens dé belangrijkste overlevering, maar ook via vrienden/kennisen/...die vol enthousiasme over God praten.

Zoiets?