Examenvragen 2012

Live forum: /viewtopic.php?t=22350

Julietje

15-01-2012 18:41:37

2 verschillende examens: kleur wit en geel.
Kleur wit.

1. Theorievraag (max. 10 regels): Geef de 5 fasen van Kubler - Ross en bespreek fase 2.

2. Begripvragen (max. 5 regels):
- Harold Kushner
- Ethisch appèl: verbod te doden
- Karma - wet
- Passiviteit als arts (M. Desmet): bespreek kort de verschillende elementen
- Deïsme

3. Reflecteervraag (min. 1 A4, max 1,5 A4 blad)
- Lijden is eigen aan het mens zijn.
OF
- Het bijbels christelijk geloof verkeert in een crisis.

Dries V

15-01-2012 21:38:29

Gele vragen:

1. Grote vraag: Welke schuldmechanismen kunnen er meespelen in het lijdensproces en welke stellingname kan je hiertegenover aannemen/hoe ermee omgaan?
2. Kleine vragen:
- wetenschap en religie kijken op een andere manier naar de werkelijkheid
- theologische redenen waarom god niet optreedt als rechtvaardige rechter
- waarom is het geloof in een leven na de dood op dit moment minder aantrekkelijk?
- houding van Dostojewksi tav zinloos lijden
- ...

Stellingen:
- lijden kan een zin krijgen op de manier waarop je er mee omgaat
- ...