HaNu 2009 10 01

Live forum: /viewtopic.php?t=19514

Ms Granger

29-10-2009 10:04:35

Acute otitis media

- Enkel bij kinderen < 2j en bij kinderen met een loopoor tijdens de eerste presentatie verhogen AB de kans dat het kind koorts- en pijnvrij is na 2 dagen. Voor alle anderen hebben AB geen relevant effect (uitgezonderd risicogroepen en ernstig zieke kinderen). (zo staat het ook in de NHG)

- Een onderzoek in Nederland waarbij kinderen tussen 6 maand en 2j in 2 groepen werden verdeeld (1 groep kreeg amoxicilline en 1 groep kreeg placebo bij OMA) toont aan dat er in de AB groep 2.5x meer herval is dan in de placebogroep tijdens de volgende 3.5j. Mogelijke verklaring is de verandering van de kolonisatie van de nasofarynx door AB gebruik of het feit dat door AB de natuurlijk immunologische respons afgeremd wordt.

www.e-bug.eu: website bedoeld voor leerkrachten en kinderen met als onderwerp infecties, hygiŽne, AB gebruik

Kleur van sputum: de kleur van sputum op zich zou geen criterium mogen zijn om het onderscheid te maken tussen een bacteriŽle en een virale infectie, heeft onderzoek aangetoond.

AB bij acute hoest: Er is binnen Europa een groot verschil in het voorschrijven van AB voor acute hoest, zowel wat betreft frequentie van voorschrijven als wat betreft het soort AB. Maar de bottom line blijft: het voorschrijven van AB heeft nauwelijks invloed op het herstel van de hoestklachten!!

Aanbeveling: Aanpak van acute exacerbaties van COPD in de praktijk. : te vinden op de website van Domus Medica. Er staat een handig schema van 2 A4pagina's in over wat je moet doen. Ook de gebruiksaanwijzing van de verschillende puffers vind je er nog eens beknopt in terug.