HaNu 2009 12 01

Live forum: /viewtopic.php?t=19943

Ms Granger

07-01-2010 10:58:25

- Prostaatkankerscreening: standpunt Domus Medica: altijd uitleg geven over voor- en nadelen test, beslissing ligt uiteindelijk bij patiŽnt, 1x om 4j is voldoende, levensverwachting van < 10jaar: niet meer screenen, geen evidentie om mannen < 55j te screenen, aanbevelingen om NIET te screenen: levensverwachting <10j> 75j en PSA < 3ng/ml, PSA < 1ng/ml: screening om 8j

- Een Zweeds onderzoek toonde aan dat het overlopen en aanpassen van de medicatielijst bij ontslag uit het ziekenhuis door een apotheker (in samenspraak met de behandelende arts) bij 80-plussers minder ziekenhuisbezoeken, minder spoedopnames en vooral minder medicatie-gerelateerde opnames veroorzaakte

- Sleep AHEAD (Action for HEAlth in Diabetes) studie: eindelijk duidelijk bewezen dat gewichtsreductie bij type 2 diabetici en slaapapnee de slaapapnee duidelijk verbetert, maar wat nog belangrijker is: in de controlegroep (diabetici die geen moeite deden om gewicht te verliezen) werd een belangrijke toename van de slaapapnee geregistreerd, wat onrustwekkend is omdat slaapapnee onafhankelijk van de diabetes een belangrijk cardiovasculair risico met zich meebrengt! Maw, benadruk het belang van gewichtsverlies bij diabetici (en ook niet-diabeticiÖ) met slaapapnee.

- Bij ouderen met onbegrepen klachten moet men een verminderd cognitief functioneren als oorzaak van de klachten altijd in de differentiŽle diagnose opnemen. De relatie tussen cognitieve achteruitgang en somatische klachten is niet lineair. Tot een MMSE van 26-27/30 neemt het aantal somatische klachten toe omdat het probleem van het geheugen vaak verlegd wordt naar een lichamelijke klacht. Daaronder neemt het aantal somatische klachten wel af omdat een zekere mate van cognitie nodig is voor het benoemen van klachten.

- VMOM: Vlaams Meldpunt Oudermis(be)handeling: mogelijkheid om zelf met hen contact op te nemen (beroepsgeheim?) of patiŽnten er naar te verwijzen

- Angst en depressie bij ouderen: geÔndiceerde preventieve acties (maw acties bij personen met milde klachten die nog niet voldoen aan de definitie van een depressieve of angststoornis) lijken effectief om de ontwikkeling van deze stoornissen tegen te gaan. In Nederland deed men een studie waarbij een stapsgewijze aanpak werd uitgeprobeerd. Stap 1 was watchfull waiting (vaak zijn de klachten na 3 maanden verdwenen). Stap 2 was bibliotherapie op basis van cognitieve gedragstherapie (folder en zelfhulpcursus). Stap 3 was effectieve cognitieve gedragstherapie gericht op het opbouwen van probleemoplossingsvaardigheden. Stap 4 was verwijzing naar huisarts voor eventuele medicatie. Allemaal heel leuk, maar hoe moet dat praktisch??