HaNu 2010 02 01

Live forum: /viewtopic.php?t=20330

Ms Granger

11-03-2010 13:17:11

Epidemiologie:

- wereldwijd: 1 miljoen slachtoffers per jaar
- Europa: werelddeel met het hoogste su´cidecijfer
- BelgiŰ: hoog boven het Europese gemiddelde
- Vlaanderen: iedere dag gemiddeld 3 zelfdodingen, 1e doodsoorzaak bij mannen tussen 25 en 49j en bij vrouwen tussen 25 en 39j; na VKO de 2e doodsoorzaak bij jongeren; meer mannen doen een gelukte zelfmoordpoging; hoogbejaarde mannen (>85j) plegen het vaakst su´cide, maar de cijfers liggen wel lager dan de voorbije jaren
- Vlaanderen: 26 su´cidepogingen per dag
- 60% van de ptn die su´cidaal gedrag hebben gesteld, waren in behandeling bij de huisarts voor een depressie en de maand voor het su´cidaal gedrag had de helft van de ptn nog contact gehad met de huisarts!

Oorzaken en risicofactoren:

- Biologische factoren:
1) hyperactiviteit van de hypothalamo-hypofysaire as
2) dysfunctie van het serotonerge neurotransmissiesysteem
3) Excessieve activiteit van het noradrenerge neurotransmissiesysteem

- Psychologische factoren:
1) Impulsiviteit
2) Cognitieve factoren: dichotoom (zwart-wit) denken, beperkt probleemoplossend vermogen, hopeloosheid, beperkte weinig genuanceerde herinneringen van vroegere interpersoonlijke ervaringen (itt specifieke gedetailleerde herinneringen waaruit oplossingen kunnen worden gegenereerd)

- Sociale factoren:
1) Lage sociaaleconomische status, laag inkomen en armoede, ouderlijke psychopathologie, familiegeschiedenis van su´cidaal gedrag, fysiek en/of seksueel misbruik en slechte gezinscommunicatie
2) traumatische levenservaringen: zowel vroeger als kort voor de su´cidale daad
3) Beschikbaarheid van middelen
4) Voorbeelden van su´cidaal gedrag in de omgeving

- Psychiatrische factoren:
1) Stemmingsstoornissen: meest frequent aanwezig
2) Schizofrenie
3) Afhankelijkheid van een middel
4) Persoonlijkheidsstoornissen
5) Eetstoornissen

- Specifieke risicofactoren bij ouderen:
1) Depressieve stoornis
2) Fysieke ziekte
3) Alleen leven/scheiding/weduwe(naar)
4) Veranderingen door pensioen
5) Verlies van onafhankelijkheid, mobiliteit of cognitieve functies

- Andere risicogroepen:
1) Homoseksuelen
2) Nabestaanden van een su´cideslachtoffer
3) Nabestaanden van eenderwelke overleden persoon met gecompliceerde rouw
4) Vroegere su´cidepoging !!!!!!!!
5) Recent ontslag uit residentiŰle psychiatrische instelling

Karolien M

11-05-2010 15:34:19

Voor zij die de i-tol over su´cide dit jaar niet hebben gevolgd: zeker een aanrader naar volgend jaar toe...