HaNu 2010 03 01

Live forum: /viewtopic.php?t=20573

Ms Granger

25-05-2010 08:27:11

- Houding: empathisch, luisterend en respectvol, maar in crisissituaties kan een directieve en beveiligende aanpak nodig zijn
- Jongeren: nagaan carriŔremogelijkheden, peilen naar toekomstperspectieven, huidige relaties, verwachtingen naar de toekomst toe
- Ouderen: systematische anamnese, mogelijke trauma's en impact hiervan op persoon en omgeving bespreken, huidige leefsituatie, toekomstplannen, wat kan pt nog en wat niet

1. Hoe gebeurt algemene aanpak door huisarts?

- spreek pt alleen
- bij depressieve stemmingen moet actief naar zelfdodingsgedachten gevraagd worden
- bevraag sociale netwerk
- zorg voor voldoende continu´teit (evt opname, Tele-onthaal: 106, Zelfmoordlijn: 02 649 95 55)
- bespreek behandelingsmogelijkheden
- essentieel is goede vertrouwensrelatie met de patiŰnt

2. Hoe gebeurt de niet-medicamenteuze begeleiding door de huisarts?

- su´cidepreventiecontract of 'niet-su´cide contract': geen objectieve studies, maar mag geprobeerd worden
- overwegen gespecialiseerde hulp: CGG, psychiater, cognitieve en interpersoonlijke therapie
- angst-, slaap- en depressieve stoornis: mits voldoende opleiding kan huisarts dit zelf behandelen
- ouderen: interpersoonlijke therapie even efficiŰnt als antidepressieve medicatie (harmonieuze integratie individu in zijn omgeving, ontwikkeling relationele vaardigheden, familiebegeleiding en familietherapie)
- jongeren: interpersoonlijke therapie vooral effectief bij oudere adolescenten en bij adolescenten met een ernstigere depressie (werk evt samen met CLB)

3. Wanneer moet de huisarts medicatie voorschrijven?

- zie Aanbeveling depressie
- ernstige slaapstoornissen, agitatie, paniekaanvallen of psychische angst: evt benzo's gedurende korte tijd, evt. trazodone of lage dosis antipsychotica van de tweede generatie

4. Wat kan de huisarts doen bij een hoogrisico op su´cide?

- verkrijgeven van uitstel van su´cideplannen
- vinden van een vertrouwenspersoon
- veiligheid: verwijder scherpe voorwerpen en laat giftige stoffen opbergen, geef 'alarmkaart' met telefoonnummers

5. Hoe volgt huisarts patiŰnt op na een su´cidepoging?

- minstens 1jaar nazorg
- aandacht voor geestelijke toestand, gewonde dagelijkse noden, sociale noden, regelmatige herevaluatie su´ciderisico

6. Hoe kan de huisarts na een geslaagde su´cidepoging de nabestaanden begeleiden?

- Neem contact op met de nabestaanden, van zodra je het nieuws verneemt.
- Rouwproces is lichtjes afwijkend van het normale: 'waarom-vraag' overheerst vaak lange tijd, interne schuldgevoelens, minder steun van de omgeving
- rouwbegeleiding: huisarts bespreekt omstandigheden, schat de ernst in van het verlies, helpt een uitweg te zoeken en netwerkvorming te vevorderen evt verwijzing naar werkgroep 'Verder', evt rouwtherapie gericht op cognitieve gedragsverandering.