HaNu 2010 04 01

Live forum: /viewtopic.php?t=20949

Ms Granger

16-06-2010 16:33:24

Definities:

- Suicidaal gedrag is het resultaat van gelijktijdig voorkomende, onderliggende, permanent aanwezige factoren (traits) en onmiddellijke , toestandsgebonden risicofactoren (state), in afwezigheid van voldoende beschermende factoren. Een onevenwicht tussen beschermende en risicoverhogende factoren is hierbij essentieel.

- Het cognitieve suÔcidale belevingsproces wordt gekenmerkt door een samenspel van drie cognitieve processen:

Vernauwing: De betrokkene ziet bijna niets anders meer dan zijn eigen miserie en ziet hiervoor geen uitweg meer.

Tegen zichzelf gerichte agressie: louter cognitief (zelfkritiek, opzoeken sociaal isolement,..) of gedragsmatig (automutilatie, zelfverwaarlozing,...)

ZelfdodingsfantasieŽn

Diagnostiek in de huisartsenpraktijk:

Stap 1: Wees alert voor suÔcidale fantasieŽn
Stap 2: Vraag expliciet naar suÔcidale gedachten
Stap 3: Schat het risico op zelfdoding in (risicotaxatie)
Stap 4: Werk samen met gespecialiseerde hulpverlening

Zeer interessant artikel: ik raad jullie echt aan om het volledig te lezen!