HaNu 2010 04 01

Live forum: /viewtopic.php?t=20960

Ms Granger

17-06-2010 08:05:47

1. Observationeel onderzoek van diabetes type 2-patiŽnten naar de volgende therapeutische doelstellingen: HbA1c < 7%, BDsyst <= 130mmHg, LDL-chol < 100mg/dl.

- Ongeveer 50% van de patiŽnten behaalt de doelstellingen.
- Er bestaat 'klinische inertie': te veel patiŽnten worden te lang op orale antidiabetica gehouden vooraleer met insuline wordt gestart.
- PatiŽnten die in samenwerking met diabetescentra worden gevolgd hebben een betere metabole controle dan patiŽnten die enkel bij de huisarts in behandeling zijn.
- 40% van de patiŽnten was ouder dan 70j en 14% zelfs ouder dan 80j.

Conclusies: Er is nood aan de invoering van een meer gestructureerde en op richtlijnen gebaseerde behandeling van diabetes type 2 in de eerste lijn (zorgtraject?), zoals dat nu al gebeurt in diabetescentra. Er is tevens nood aan specifieke geriatrische richtlijnen. Huisarts en specialist zijn complementair waarbij vooral de patiŽnten in het eindstadium, die complexe therapie nodig hebben, door beiden gevolgd worden.

2. Kwalitatief onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren die huisartsen ervoeren tijdens hun deelname aan een kwaliteitsverbeteringsproject rond diabeteszorg.

- Huisartsen volgen de richtlijnen beter dan voorheen. Er is ook een verbetering in de follow-up en de medische behandeling van de patiŽnten. Huisartsen vulden hun medische dossiers ook beter in.
- Het werk van de educatoren wordt als een reŽle meerwaarde beschouwd. Het is wel belangrijk dat alle zorgverleners dezelfde boodschap meegeven.
- In het algemeen betekende het project een versterking van de arts-patiŽntrelatie, maar 1/3e van de patiŽnten wil volgens de huisartsen gewoon niet van levensstijlverandering weten.
- Het sterkste punt was het herdefiniŽren van de huisarts als centrale manager in de zorg voor diabetici.
- Het gebrek aan een duidelijke afbakening van taken tussen de huisarts en specialist leidt tot competitie, waarbij de scheefgetrokken terugbetalingsreglementen de specialist bevoordelen qua diabeteseducatie en zelfzorgmateriaal.
- In het algemeen had het project een positieve invloed op de emotionele en motivationele status van huisartsen.

3. Aanpassing van insulinetherapie bij patiŽnten met diabetes type 2: zeer interessant praktisch artikel met veel voorbeelden: een aanrader!