HaNu 2010 05 01

Live forum: /viewtopic.php?t=20967

Ms Granger

17-06-2010 14:27:39

Arbeidsongeschiktheid:

- Of een huisarts iemand arbeidsongeschikt verklaard en voor hoe lang, hangt af van zijn/haar opleiding, kennis van EBM, persoonlijke overtuiging, beschikbare tijd en voorgeschiedenis van de patiŽnt.
- Het attest blijkt een bron van conflicten tussen art en patiŽnt, maar ook tussen arts en andere belangengroepen.
- Boodschap is om de verwachtingen van de patiŽnt te exploreren. Het schrijven van een attest mag niet uitsluitend vraaggestuurd zijn, maar moet berusten op een inschatting van de gezondheid van de patiŽnt en van zijn familiale situatie.

Chronische lage rugpijn:

Cognitieve gedragstherapie in groep kan een gunstig effect hebben op invaliditeit en pijn bij patiŽnten met chronische lage rugpijn. Compliance is de belangrijkste struikelblok.

CRP-sneltest:

Een CRP-sneltest zou een bruikbare beslishulp kunnen zijn om het antibioticagebruik bij lageluchtweginfecties en rhinosinusitis te beperken zonder nadelige effecten op het hersel of de tevredenheid van de patiŽnten (in BelgiŽ nog niet beschikbaar, voor zover ik weet...)


Antihypertensiva: chloortalidon is beter dan hydrochloorthiazide... Maar jammer genoeg niet in lage monodosis beschikbaar in BelgiŽ...