HaNu 2010 05 01

Live forum: /viewtopic.php?t=20970

Ms Granger

17-06-2010 15:43:57

Poging tot definitie:

Niet-pluisgevoel: het gevoel dat er ergens iets niet klopt zonder direct objectieve argumenten in handen te hebben, een wantrouwen ten aanzien van de situatie met onzekerheid over de prognostische betekenis van de klachten, de noodzaak om in te grijpen om ernstige schade aan de gezondheid van de patėnt te voorkomen.

Pluis-gevoel: zich zeker voelen over de prognose en therapie, zelfs als wanneer men niet precies weet wat de diagnose is.

Determinanten:

- contextkennis
- storende factoren: bepaalde emoties tov de patiėnt
- opleiding
- ervaring
- persoonlijkheid
- geruststellende factoren
- lichamelijke sensaties: 'iets' ervaren in de buikregio of de hartstreek