HaNu 2010 06 01

Live forum: /viewtopic.php?t=21077

Ms Granger

12-07-2010 18:05:31

- Slechts 5% wordt veroorzaakt door een ernstige aandoening zoals een CVA of infarct.

- Anamnese: memotechnisch hulpmiddel: WF STONED

W Wat is hoofdprobleem? Wat is het type duizeligheid? Rotatoir, lineair, instabiliteit of ijlhoofdigheid?
F Frequentie? Dagelijks, wekelijks, maandelijks?

S Sinds wanneer? Spontaan begonnen, na een griepachtige aandoening, na een trauma?
T Trigger: wat lokt de duizeligheid uit? Bukken, rechtop gaan zitten, draaien, bij het stappen of spontaan?
O Otologie: zijn er otologische symptomen? Tinnitus, gehoorverlies, volheid in oren?
N Neurologie: treden er ook neurologische symptomen op? Hoofdpijn, tintelingen in handen of vingers, flikkeringen voor de ogen,...
E Evolutie: hoe is de evolutie in de tijd? In het begin erger en nadien beter? Constant aanwezig?
D Duur: hoelang duurt de duizeligheid? Enkele seconden, minuten, uren of dagen?

- Klinisch onderzoek:

Gestoord evenwicht: *perifeer letsel: gestoord evenwicht, maar behoud van de mogelijkheid om te wandelen tijdens acute fase
*centraal letsel: onmogelijk om rechts te staan of te wandelen zonder te vallen

Orthostatische hypotensie: vragen naar duizeligheidsklachten bij het opstaan, meten van de bloeddruk is eigenlijk zelfs niet nodig

Nystagmusonderzoek: eigenlijk niet aangewezen door huisarts...

Test van Romberg: slechts zwak uitsluitende kracht voor een perifere vestibulaire stoornis, dus eigenlijk ook niet aanbevolen...

Dix-Hallpiketest: goede aantonende kracht voor perifere vestibulaire stoornis

Proef van Unterberger ('ter plaatse stappen'): ook niet aanbevolen...

Teken van Hennebert (afsluiten van de gehoorgang dmv de tragus en hierop drukken: bij ontstaan duizeligheid of nystagmus suggestief voor perilymfefistel): eventueel bij trauma (perilymfefistel: triade van tinnitus, duizeligheid en gehoorsdaling)

- Denk ook eens aan een somatisatiestoornis bij iemand met duizeligheid: chronische medisch onverklaarde lichamelijke klacht waarbij niet zozeer angst op de voorgrond staat, als wel een ervaren gebrek van het lichamelijk ziek zijn.