Aanpak van psychische stoornissen bij kinderen en jongeren

Live forum: /viewtopic.php?t=19509

Willem

27-10-2009 14:31:10

Speciale aandacht gaat hier uit naar de plaats van cognitieve gedragstherapie in de behandeling.