Statistiek 16/1

Live forum: /viewtopic.php?t=22371

marjolein

20-01-2012 10:21:35

Deel 1.1: Uitleggen wat verband tussen culture en infection inhoudt. Is dit oorzakelijk of gewoon correlatie?

Deel 1.5: Personen weglaten uit model: is dit verantwoord?
Deel 2: Bij de dummy variables: wat betekent de p-waarde van de chi? Wat toont dit aan? Wat betekenen de p-waarde van de cox regressie en de bta waarden?