Statistiek 1/2 (Nederlands, English)

Live forum: /viewtopic.php?t=22401

marjolein

01-02-2012 15:24:55

- Bij lineaire regressie testen we normaliteit, lineariteit en variantie. Waarom?
- Kaplan-Meier curve: leg uit, waarom Logrank en Wilcoxon, wat is censureren, wat is de conclusie.
- Interactie: wat is een p-waarde in het algemeen, wat willen de p-waarden hier zeggen, wat wil interactie zeggen, hoe kunnen we de effecten van de covariates quantificeren.


English:
- Linear regression: we check the assumptions of normality, equal variance and linearity -> why?
- Kaplan-Meier curve: explain, why do we use both a Logrank and a Wilcoxon test, what is censoring, what is the conclusion of this graph.
- Interactions: what is a p-value (in general), what do these p-values mean, what does interaction mean, how can we quantify the effects of these covariates.