exam questions 2012 (English/Nederlands)

Live forum: /viewtopic.php?t=22525

marjolein

14-06-2012 07:05:21

Found on the Facebook page:
Question 1: Case study. A news article (Financial Times) about an award winning invention. Given that you would be a patent attorney, and time would be set back 15 years (appr. time of invention) what would you advise?
(-Just name the 3 criteria, and what you think is applicable to the situation)

Question 2: Open Innovation
a) Describe open innovation: what is it?
b) Compare open innovation to open source.

You get half of an hour, after that she will start calling people to the front.
Also, you can pick between two ways of examination: solely oral presentation with the help of just a brief scheme, or you will prepare a written answer to the questions, which she will read. If something is not clear, she will ask questions. Just take whatever you feel most comfortable with. Good luck!
(c) Alexander Lips

Gevonden op Facebook:
1) Casus: krantenartikel over een uitvinding. Stel dat jij 15 jaar geleden de advocaat was, wat zou je de uitvinder dan aanraden?
(Gewoon de criteria voor patent opnoemen en toepassen op de situatie).

2) a) Beschrijf open innovatie: wat is het?
b) Vergelijk open innovatie met open source
Adapted from (c) Alexander Lips

marjolein

14-06-2012 07:12:22

1) Case study: a letter from Illumina was sent to Ellen Smith. Panicked, she comes to you for advice, what do you tell her?
The letter is about oligonucleotide sequences that were ordered by Ellen. Illumina states that the sequences are copyrighted. They can only be modified if they are used with other Illumina products. When communicating the sequences inside of the institution, a certain message by Illumina (stating the copyright) must be added. When publishing in a journal, another copyright message must be added.

(You need to go over the requirements for copyright and then look into the rights the copyright owner has. There is an exception on copyright for research.)

A side question was what the case would be if the sequences were not used for research, but for developing clinical diagnostic tests.

2) What are the limits of the hypervolume in the intellectual space?
(This came from a lecture by a guest speaker, William Bird).

Nederlands:
1) Casus: een brief van Illumina over oligonucleotiden sequenties waar zij claimen copyright op te hebben.
(Je moet nagaan of de voorwaarden voor copyright zijn voldaan en of de eisen van Illumina stroken met de rechten die een houder van copyright heeft.)

2) Wat zijn de limieten van het hypervolume in de intellectuele ruimte?
(Uit een lezing van een gastspreker, William Bird)

KarelCCC

22-06-2012 12:13:35

Vragen 22/06 11u:
*Artikel over patattenveld in Wetteren (GMO's). Zijn de Fortuna aardappels octrooieerbaar. (Fortuna is een ras, geen merk). Schrijf 2 onafhankelijke claims
*vraag twee was over een oud merk (geneesmiddel) dat een nieuw merk (voedingssupplement) voor de rechter daagt (Naam oud: blablazine, naam nieuw: blablazol (ik weet de namen nimmer, maar enkel de laatste letters waren dus verschillend)). Waarmee zal de rechter rekening houden?

Cleo

13-07-2012 20:04:28

1. Onderzoekers aan geneesmiddelengigant X synthetiseren een nieuwe molecule die voordelig zou zijn in de behandeling van eczema.
Later zouden ze hieruit een zalf ontwikkelen gericht tegen eczema.

a) Kan dit bedrijf een Belgisch octrooi aanvragen voor de molecule? Motiveer waarom

b) Kan dit bedrijf een Europees octrooi aanvragen voor deze molecule? Motiveer waarom

c) Hoe luidt deze optimale claim?

d) Kan het bedrijf een Europees octrooi aanvragen voor de zalf?

e) Hoe luidt deze optimale claim dan?

f) Kunnen de onderzoekers aan het bedrijf een octrooivraag indienen?

2. Wat is het verschil tussen een individueel en een collectief merk?
Geef van elk een voorbeeld.