bevallingen

Live forum: /viewtopic.php?t=18238

Anonymous

15-05-2009 08:35:15

Hey

Ik ga naar de Filipijnen en de stagekapitein van jullie jaar vertelde dat hij daar geen enkele bevalling had gedaan. Dat vind ik wel jammer. Hoe zit dat voor de ziekenhuizen in Belgie of Zuid-Amerika? Hoeveel bevallingen mogen jullie gemiddeld doen?


dankjewel

Anonymous

15-05-2009 14:20:44

Ik heb veel bevallingen mogen doen (een 25-tal denk ik), met de gynaecoloog er meestal vlak naast (of als die te laat kwam, met de vroedvrouw in de buurt). Bij ons was het de regel dat je afwisselde met de leerling vroedvrouw. (tenzij 's nachts en tijdens het weekend, dan waren er geen leerling-vroedvrouwen)

Ik dnek dat het ook heel afhankelijk is van de aanweizgheid van eventuele assistenten. Ik heb al van een aantal mensen gehoord die bij assistenten stonden, dat ze veel minder mochten doen (want de assistenten doen die bevallingen ook graag zelf en moeten een bepaald aantal bevalling halen per jaar). Er zijn toch hele wat voordelen aan de kleinere ziekenhuizen.